Annonsering - Havnemagasinet

Annonsering

Havnemagasinet er Norges eneste havnefaglige tidsskrift og gjennom oss får du således en unik annonsekanal, både på nett og i trykket utgave. Gjennom seks papirutgaver pr. år når du direkte med annonser rettet mot lesere som er unikt tilknyttet havnedrift på en eller annen måte, enten som arbeid, verv eller som livsstil. I tillegg er vi en daglig informasjonskilde her på nettsiden.


Leserundersøkelser viser at annonsering gjennom magasiner av vår karakter ofte har en verdi som er opp mot fem ganger høyere enn tilsvarende i for eksempel dagsavis.


Med bakgrunn i faglig vurderte artikler, som fordrer «dypdykk» blant våre lesere, har hvert nummer av Havnemagasinet papirutgave lang levetid. Hos oss vil dine annonser treffe mye mer riktig, enn dersom du for eksempel velger å annonsere i en riksdekkende dagsavis.


En stor del av våre lesere er beslutningsdyktige ledere og gjennom å annonsere i Havnemagasinet når du de som fatter beslutninger om store investeringer i og tilknyttet havnedrift


Her finner du medieplanen for 2024 - for papirutgaven

Her finner du mediepalen for 2024 - for nettutgaven

English media plan 2024


Havnemagasinet har vært en del av den norske havnenæringen siden 1999. Det har gitt oss et godt renommé og skaffet oss en status som den viktige og riktige plassen å være, for annonsører som har produkter og tjenester å selge til dem som er knyttet næringen.Hos oss vil du treffe bredt gjennom annonseringer både i nettutgave og i papirutgaven.

Kontakt gjerne Hilde Holtekjølen for annonsetilbud både i bladet og her på nettsiden.

Hilde treffes på telefon +47 90 12 70 06 eller på e-post hilde@a2media.no

Powered by Labrador CMS