54,5 millioner i tilskuddspotten

Kystverket har en ny tilskuddspott som skal styrke konkurranseevnen sjøtransport. 54,5 millioner har etaten å dele ut i denne søkerrundet, hvor. fristen for å søke er 15. mai.

Publisert

Tilskudd til nærskipsfart (tidligere kalt tilskudd til godsoverføring) skal legge til rette for en konkurransedyktig sjøtransport, slik at sjøveien blir valgt for transport av gods der dette er mulig. Ordningen er et av flere virkemiddel som skal bidra til en sikker, miljøvennlig og effektiv godstransport.

Et av virkemidlene

– Når mer godtransport blir flyttet fra vei til sjø får samfunnet en gevinst fordi kostnadene i form av ulykker, støy, kø, lokal luftforurensning, klimagassutslipp og slitasje på infrastruktur er mindre for sjøtransport enn for transport langs vei. Å styrke konkurranseevnen til sjøtransporten er derfor en viktig oppgave for Kystverket. Denne tilskuddsordningen er et av virkemidlene Kystverket kan benytte i dette arbeidet, sier seniorrådgiver Erika Marlen Støylen i Kystverket.

Tilskudd i tre år

I 2022 disponerer Kystverket 54,5 millioner kroner i denne tilskuddsordningen, som kan tildeles kvalifiserte prosjekter. Fristen for å søke er 15. mai og rederier innen EØS, med skip flagget i et EØS-land kan motta tilskuddet i maksimalt tre år. – Selv om det finnes avgrensinger for hva slags type prosjekter som kan søke tilskudd, er jeg overbevisst om at det fremdeles finnes flere prosjekter som kan være interessante for ordningen og som kan gi varige resultater, forteller Støylen.

Det er mer informasjon om tilskuddsordningen til nærskipsfart på Kystverkets nettsider; www.kystverket.no/godsoverforing

Powered by Labrador CMS