Borg havn styrker seg som gjenvinningssenter. med Hydrovolts nye fabrikk. Fabrikken ligger i øverste høyre hjørne (markert).Click to add image captin
Borg havn styrker seg som gjenvinningssenter. med Hydrovolts nye fabrikk. Fabrikken ligger i øverste høyre hjørne (markert).Click to add image captin

Styrker havna som gjenvinningssenter

Med Hydrovolts nye fabrikk på havna i Fredrikstad styrkes havna ytterligere som en viktig bidragsyter i gjenvinningsindustrien.

Publisert

Borg Havn har ambisjon om å være en av Norges mest fremtidsrettede og attraktive havner for kunder og samarbeidspartnere og for etablering av bedrifter og nye ruter. Siste bidrag i dette arbeidet er Hydrovolts nye fabrikk med kapasitet til å resirkulere 12 000 tonn batteripakker årlig, tilsvarende rundt 25 000 elbilbatterier. Den nye fabrikken ligger inne på området til Batteriretur, og det er Borg Havn som eier bygg og tomt.

Med andre ord nok et viktig bidrar til at havna på Øra er et gjenvinningssenter og Norges sirkulære hovedstad ligger i havnas strategi.

Pål Erling Johnsen, teknisk sjef i Borg Havn, har vært havnas prosjektleder for oppføring av det nye fabrikkbygget. Byggearbeidene startet i februar 2021 og inkluderte også flytting og omplassering av en eksisterende dukhall som sto på tomta.
Johnsen takker Hydrovolt AS og AS Batteriretur for godt prosjektsamarbeid, og kan også fortelle om et prosjekt som til tider har vært krevende.

Fabrikkeen har kapasitet til å resirkulere 12 000 tonn batteripakker årlig.
Fabrikkeen har kapasitet til å resirkulere 12 000 tonn batteripakker årlig.

– Det har vært nødvendig å gjøre flere omfattende tilpasninger for å sikre at prosessanlegget har kunnet installeres etter ønskede spesifikasjoner. Arbeidene har blitt tilpasset slik at prosessutstyret er installert samtidig som bygget har vært i sluttfasen, sier Johnsen.

Powered by Labrador CMS