Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård..

Flere kan reise gratis med ferge

– I dag blir reisehverdagen flere steder litt enklere, med gratis ferge. Ferga er mange steder livsnerven i samfunnet. Her er halverte takster og gratis ferge et viktig tiltak for å lette kostnadene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Publisert

Regjeringen har brukt 420 millioner kroner til gratis ferge og til å redusere takstene til 50 prosent sammenlignet med takstene 1. januar 2021. Dette kommer i tillegg til de midlene som allerede har blitt brukt til å redusere fergetakstene.

Det legger til rette for at ferger til øyer og andre samfunn uten vei til fastlandet fra 16. august kan bli gratis.

– En målsetting i Hurdalsplattformen var gratis ferge til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og å gjøre alle fergesamband med under 100 000 passasjerer årlig gratis. Det har vi nå lagt til rette for, sier Nygård.

Disse fergene glir gratis

Regjeringen har lagt til rette for at fylkesveifergesambanden nedenfor kan bli gratis fra 16. august, og fylkeskommunene har fulgt opp med å vedta takstreduksjoner slik at disse sambandene glir gratis.

 

Oversikt over hvilke riks- og fylkesveifergesamband som blir gratis 16. august og som har blitt gratis tidligere: https://autopassferje.no/gratis-ferje-fra-01-juli/


Reduserte takstar

Det er fylkeskommunene som ut fra lokale forhold vurderer om de vil redusere takstene på fergesambandene på fylkesvei.

Som et eksempel på hva dette kan bety for de reisende: En pendler som hver arbeidsdag reiser tur/retur med ferge mellom Molde og Vestnes i Møre og Romsdal med en bensin-/dieselbil med AutoPASS-avtale vil spare om lag 18 000 kroner i 2023 sammenlignet med det nivået som gjaldt 1. januar 2021.

Powered by Labrador CMS