Hirtshals havn i Danmark.

Høy aktivitet på havna tross pandemi

Hirtshals Havn opprettholdt et høyt aktivitetsnivå i 2021, selv om koronasituasjonen hadde stor betydning for bil- og persontrafikken. Dette viser årsregnskapet for havna som hadde en omsetning på 76 millioner danske kroner i 2021, som var en økning på seks prosent sammenlignet med året før.

Publisert Sist oppdatert

Veksten skyldtes ikke minst en økning på 7,5 prosent i godstransporten, som gjorde at det ble fraktet 2,02 millioner tonn gods over kaia i Hirtshals i fjor.
Etter opphevelsen av restriksjonene har det vært en økning i antall personbiler, og Hirtshals Havn forventer derfor en betydelig økning i dette området i 2022. I 2021 ble det landet fisk for til sammen 326,6 millioner danske kroner, og dermed er fisk fortsatt en svært betydelig del av aktivitetene ved Hirtshals Havn, noe som understrekes av millioninvesteringen i et nytt bioraffineri ved havna.

Spennende tider


– Den totale varemengden er den høyeste på tre år, og det er selvsagt en utvikling vi er fornøyd med. Økningen i godsvolum viser at etterspørselen etter godstrafikk gjennom Hirtshals er økende, og dette er veldig positivt, da det gir et godt utgangspunkt for fremtidige investeringer og de ambisiøse vekstplanene vi har lagt for havna, sier konsernsjef i Hirtshals Havn. Per Holm Nørgaard.
– Vi ser frem til utviklingen i 2022 og forventer økende aktivitet på kort sikt. Samtidig jobber vi målrettet med planene for fremtiden og oppgraderingen av Hirtshals Havn, så det er noen spennende år vi går i møte, sier Per Holm Nørgaard.

Powered by Labrador CMS