Revet i Larvik Havn.
Revet i Larvik Havn.

Nok en havn tar i bruk system for havnedata fra Grieg Connect

Larvik Havn og Grieg Connect har inngått en avtale om leveranse av et digitalt havnedatasystem for å automatisere trafikkovervåkningen, bedre datadelingen og sikre effektive havneanløp.

Publisert

Havna, som er en av Norges største containerhavner, har faste linjer for både gods og passasjerer. At havna nå investerer i et moderne havnedatasystem, er økonomisjef Knut Jørgen Heum og markedssjef Beate Palmgren fornøyde med.

Knut Jørgen Heum og Beate Palmgren i Larvik Havn.
Knut Jørgen Heum og Beate Palmgren i Larvik Havn.

– Havnesystemet fra Grieg Connect var det naturlige valget for oss. Vi får en skybasert plattform og økte muligheter for datadeling mellom agent, terminal, havn og kunder, sier Knut Jørgen Heum.
– Digitalisering av havna er viktig. Vi ønsker å tilby våre kunder en helhetlig og brukervennlig digital løsning i møte med oss. Investeringen er helt i tråd med vårt mål om å være den kommersielt foretrukne havn på vestsiden av Oslofjorden, legger Beate Palmgren til.

Havnedatasystemet Port

Leveransen inkluderer havnedatasystemet Port med en mobilapplikasjon for arbeid på kaia, en agentportal for å reservere kaiplass og bestille tjenester, port assets for å jobbe med forvaltningsdata og en Power BI løsning for statistikk og rapportering. Operatøren på containerterminalen i Larvik Havn, Greenport, bruker allerede Grieg Connects modul for containerhåndtering i den daglige drifta noe som legger til rette for effektiv datadeling.

- Det at et logistikkpunkt som Larvik Havn nå velger oss er en viktig tillitserklæring og bekrefter at det vi nå utvikler og leverer av systemløsninger og samhandlingsplattformer blir viktig for bransjen fremover Dan Steinnes, salgssjef hos Grieg Connect.

Powered by Labrador CMS