Gjermund Riise Brekke,, daglig leder i Drammen EIendom KF, og Einar Olsen, avtroppende havnedirektør i Drammen Havn.har signert langsiktige avtaler som sikrer havna og brukerne gode vilkår i mange år.
Gjermund Riise Brekke,, daglig leder i Drammen EIendom KF, og Einar Olsen, avtroppende havnedirektør i Drammen Havn.har signert langsiktige avtaler som sikrer havna og brukerne gode vilkår i mange år.

Sikrer havna og brukerne langsiktige avtaler

Nå i mai ble det undertegnet langsiktige festeavtaler og sikret forutsigbarhet for Drammen havn og kunder på Holmen.

.

Publisert

De langsiktige avtalene mellom Drammen kommune og Drammen Havn gir forutsigbarhet for både havna og kommunen, men også for kunder og samarbeidspartnere som vil etablere seg på havna.

Langsiktige festeavtaler

Det var et enstemmig kommunestyre som gikk inn for avtalen, hvor samtlige festekontrakter mellom Drammen Eiendom KF og Drammensregionens interkommunale havnevesen som fester, tiltres 31. desember 2101 som et felles utløpstidspunkt, med mulighet for oppsigelse fra 2061.
– Nå har vi endelig undertegnet langsiktige festeavtaler og sikret forutsigbarhet for Drammen havn og våre kunder på Holmen, sier avtroppende havnesjef Einar Olsen, som sammen med Gjermund Riise Brekke signerte avtalen.

Dette betyr avtalen

Avtalen sørger for at Drammen Havn kan fremfeste sine arealer til sine kunder på Holmen. Fordi avtalen er en langsiktig avtale, skaper dette stabilitet for de som allerede er etablert og for dem som ønsker seg til Holmen.
– Det er en god avtale for både Drammen kommune og Drammen havn, som gjør at vi får samlet godsaktivitetene på Holmen slik at man kan byutvikle Tangen-kaiene, Nybyen, Sundland og Brakerøya, mener Olsen.

Powered by Labrador CMS