ANNONSØRINNHOLD

BDO er godkjent som sikringsrådgiver av Kystverket

Nylig fikk BDO RSO-godkjenning fra Kystverket, det betyr at BDO nå blant annet kan utføre sikrings- og sårbarhetsvurderinger for havneanlegg og havner i hele Norge.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har drevet med sikkerhetsrådgivning i mange år innen mange bransjer. Vi har spisskompetanse innen sikring av kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, og havner er en viktig del av dette, sier Dagfinn Buset, partner og sikkerhetsekspert i BDO.

Kongsberg Aviation Maintenance Servies har benyttet BDO til oppdrag innenfor risikovurderinger med fokus på sikring over mange år.
– BDO er en profesjonell aktør som leverer helhetlig og godt, sier Christian Garli Dalen, Head of Security i KAMS.
– Vi har benyttet BDO til flere oppdrag fra 2017 og fram til i dag. Dette har primært vært oppdrag innenfor risikovurderinger med fokus på sikring, men de har også støttet med annen kompetanse, sier Garli Dalen.
Han legger til at BDO i alle oppdrag har møtt dem med profesjonalitet og kompetente fagpersoner.
- Gjennom godt samarbeid og med god kommunikasjon har de klart å forstå oppdraget og vårt behov. De har gitt tett oppfølging underveis og lagt til rette for faglige diskusjoner og justering, samt lettfattet sluttrapporter med anbefalinger om tiltak, sier Garli Dalen.

Forskriften fra Kystverket stiller en rekke krav til kontroll og kompetanse, og alle kravene er bestått av BDO.

Sikring av havner er viktig

For oss er det viktig at etablering av sikkerhetstiltak gjøres på en helhetlig og kostnadseffektiv måte og integreres i styrings- og beslutningsprosessene på en god måte

Havnene våre er med på å knytte samfunnet vårt sammen, og er å anse som en kritisk infrastruktur for landet vårt. Svikt eller ødeleggelse av havner kan med andre ord får en stor betydning for virksomheter, lokalsamfunnet eller nasjonen som helhet. Nettopp derfor er gode sikkerhetssystemer ved havnene våre viktig, og derfor ville BDO satse mer inn mot dette segmentet.

- Det vi blant annet tilbyr havnene er utforming og implementering av et styringssystem for sikkerhet. Her gjør vi risikovurderinger, identifiserer sårbarheter og trusler som deres funksjoner og verdier er utsatt for og anbefaler sikringstiltak. Vi lager beredskapsplaner og organiserer øvelser basert på disse. For oss er det viktig at etablering av sikkerhetstiltak gjøres på en helhetlig og kostnadseffektiv måte og integreres i styrings- og beslutningsprosessene på en god måte, sier Buset.

Stort team

17 av BDOs fageksperter innen risiko- og beredskap vil i ulik utstrekning inngå i arbeidet som RSO. Kystverket skriver i godkjennelsen at etter en «helhetsvurdering av selskapet og personellporteføljens kvalifikasjoner og kompetanse, synes det å foreligge et vesentlig ressursmessig potensial i å kunne utarbeidet sikringsrisikoanalyser».

- Vårt team innen sikring av havneanlegg og havner er solid, med allsidig og dokumentert kompetanse innen risikovurderinger,sikkerhetsstyringer og øvrig sikkerhetsarbeid, sier Buset.

Han legger til at BDO er glade for å kunne bidra med sin kunnskap til en svært viktig del av norsk infrastruktur og næringsliv.
- Vi gleder oss til å jobbe aktivt med havnene i Norge framover, avslutter Buset.

Vil du høre mer om våre tjenester? Ta kontakt med Dagfinn Buset (tlf. 938 87 477, e-post: dagfinn.buset@bdo.no),


Powered by Labrador CMS