Borg havn.

Investerer i komplett system

Borg Havn har inngått en avtale om leveranse av et kombinert havnedata-, terminal- og gatesystem.

Publisert

Systemet skal forenkle arbeidsflyten, automatisere trafikkovervåkningen og sikre effektive havneanløp.


- En helhet


Oslofjordens nest største havn, og Norges største mixed cargo-havn, er fornøyd med å ha på plass et komplett system. – Modulene fra Grieg Connect er et godt valg for oss. Samlet utgjør de en helhet som effektiviserer vår håndtering av havneanløp, gateflyt og den daglige driften på terminalen. Connect har også en industriell, langsiktig eier, noe som betyr forutsigbarhet for oss. Et system som passer sammen, betyr økt konkurransekraft for havne- og terminaldriften vår, sier terminalsjef Kenneth Mathisen i Borg Havn.

Terminalsjef Kenneth Mathisen i Borg Havn.


Bedre situasjonsbilde

Leveransen inkluderer containerterminalsystemet Terminal, havnesikringsløsningen Security og havnedatasystemet Port. Totalpakken er levert av Grieg Connect. – Borg Havn bygger med dette en moderne, digital grunnmur for sine kunder, som bare blir mer viktig for å være en attraktiv partner fremover. Ved å velge et komplett system av alt fra containerdrift til anløpshåndtering, vil havna og terminalen oppleve bedre informasjonsflyt og et felles situasjonsbilde. Det vil gi bedre beslutningsgrunnlag og effektivisere driften sier Dan Steinnes, salgssjef i Grieg Connect. Med virksomhet i Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler håndterte Borg Havn mer enn 67 000 TEU og 2 240 326 tonn med gods i 2021. Borg Havn er i vekst, og er den nest største i havna i Oslofjorden.

Grieg Connect, en del av Grieg Gruppen, leverer moderne, skybaserte systemer for anløpshåndtering, havnesikring, terminaldrift og ferger i Norden. I 2021 stod Grieg Connect for 80 prosent av systemene til havner og 50 prosent av systemene til containerterminaler i Norge.

Powered by Labrador CMS