Posten åpnet nytt logistikksenter med kai

Posten og Bring har åpnet sitt nye logistikksenter i Tromsø. Det blir Postens største anlegg i Nord-Norge og navet for distribusjon av brev, pakker og gods til Troms, Finnmark og Svalbard. Terminalen har også kai til godsbåten som seiler til og fra Svalbard.

Publisert

- Samlokaliseringen vi når gjør i Tromsø i et nytt og moderne logistikksenter gir oss en forenklet terminalstruktur i regionen, mer effektiv og miljøvennlig logistikk og et bedre tilbud til våre kunder. Tromsø er et viktig ledd i vår nasjonale infrastruktur og fra regionens nye logistikksenter vil vi tilby fremtidsrettede logistikktjenester til Troms, Finnmark og ikke minst til Svalbard hvor det går eget postfly og båt, sier Hans-Øyvind Ryen, konserndirektør i Posten.

Potens logistikksenter i Tromsø er en av Postens totalt 18 logistikkterminaler

Fakta om logistikksenteret i Tromsø:

Logistikksenteret i Tromsø er på cirka 9000 m2 og kan håndtere godt over 2000 pakker i timen. Rundt 250 ansatte vil være innom terminalen i løpet av en dag.

Terminalen håndterer post som skal med postflyet til Longyearbyen, i tillegg har Posten og Bring en egen båt som går fra Tromsø til Svalbard, den har 33 avganger årlig og er den eneste godsbåten fra Tromsø i regulær trafikk til Svalbard.

Miljø og bærekraft har hatt stort fokus i etableringen av det nye anlegget:

  • Ved at alle ruter samlaster alle produkter på en terminal i Tromsø blir det betydelig mindre kjøring - og i løpet av et år vil CO₂-utslippet reduseres med litt over 90 tonn.
  • Rundt 75 kjøretøy vil ha utgangspunktet sitt fra det nye anlegget på kaia i Breivika hvor det også er lagt til rette for 100 prosent fornybar transport. Det er etablert mange ladepunkter for store og små tjenestekjøretøy, privatbiler og sykler.
  • I Postens fremtidsplaner skal alle kjøretøy gå over på fornybar energi. Bygget er dimensjonert for fremtidens strømforbruk.
  • Det nye logistikksenteret er BREEAM-sertifisert og hele bygget har energiklasse A.
  • I løpet av sommeren starter et testprosjekt med en ny form for solceller på taket hvor målet er å få solceller til å fungere under kraftig vind og store snømengder.
Powered by Labrador CMS