- Mange får prissjokk

Stadig dyrere materialer har gjort produksjonen av brygger og utriggere vesentlig dyrere de siste par årene. Dette skaper nå utfordringer for båtforeninger som ikke har tatt høyde for prisutviklingen. – For mange kommer prisøkningen som et sjokk, og fører til at helt nødvendig oppgradering utsettes på ubestemt tid, sier daglig leder i Wee Marine, Åge Wee.

Publisert

Stadig økende priser på råstoff, energi og transport skaper for tiden en kraftig prisøkning på de fleste varer her i landet. Dette gjelder også bryggeutstyr, som for tiden rammes av prisvekst på materialer som stål, treverk, betong, plast og isopor.


Utfallet er at prisene på flytebrygger og utriggere har økt med opp til 60 prosent de siste to årene, noe som betyr millioner i ekstra utgifter for innkjøpere som båtforeninger.
Daglig leder i Wee Marine AS, Åge Wee, leverer rundt 40 prosent av sine bryggesystemer til båtforeninger rundt om i Norge. Wee mener at prisøkningen som markedet nå opplever gjør at svært mange velger å utsette helt nødvendig oppgradering.

Åge Wee i Wee Marine AS


Skippertak

– Våren er jo tiden for montering av nye brygger og utriggere, men for øyeblikket har mange av båtforeningene rett og slett fått prissjokk. Vi ser at ikke alle båtforeninger har tatt høyde for økte kostnader i sine budsjetter, og de store ekstrautgiftene er ofte noe de ikke kan håndtere. Dermed utsettes nødvendig oppgradering og vedlikehold på ubestemt tid, forteller Åge Wee.
– Dette er spesielt problematisk for båtforeningene og havner som ikke har gjennomført oppgraderinger på mange år, og som nå må gjennomføre dette etter «skippertak» metoden. Å måtte betale en mye høyere pris nå i forhold til før COVID-perioden er en bitter pille å svelge – og blir vanskelig for mange, sier Åge.

Gjenvinning er med i vurderingen

De høye prisene har også ført til at stadig flere vurdere materialene i bryggene nøyere før de går til innkjøp, forteller Åge Wee.
– Det er gjerne en betydelig kostnad forbundet med å skrape gamle brygger, spesielt med tanke på betongbrygger. De som kan levere stål til gjenvinning får betalt for dette, og dermed blir metallinnholdet i bryggene viktigere sett i et økonomisk perspektiv, avslutter daglig leder i Wee Marine, Åge Wee.

Powered by Labrador CMS