Losene er klare

Lostjenesten har forberedt seg gjennom særskilte planleggingsmøter med de største cruise-agentene i lengre tid.

Det er gjennomført planleggingsmøter mellom den enkelte losformidling (tre lokasjoner/områder), losdirektør og losoldermenn (leder for losområder, landet delt i fem) slik at avviklingen skal skje så smidig som mulig for hele kysten. I tillegg har de tre lokasjonene for losformidling forsterket bemanningen for de travleste månedene, mai til august. Losformidlerne er navet i tjenesten og legger ned en stor innsats i høysesongen. Noen losbestillinger gjøres lang tid i forveien, men noen kommer også på kort varsel. Det må både losformidlingen og losoldermannskapene prøve å ta høyde for.


Sjøtrafikksentralene

Sjøtrafikksentralene hos Kystverket er bemannet av maritime trafikkledere med lang erfaring som skipsførere/navigatører. De overvåker, informerer og organiserer skipstrafikken i sine tjenesteområder. I høysesongen for cruisetrafikk er det naturlig nok mer trafikk å overvåke. Cruisefartøyene blir håndtert og regulert etter gjeldene regelverk og seilingsregler innen hvert VTS området. For detaljer om hvert VTS-område, se lengre ned.Viktig samspill
Kystverkets fem sjøtrafikksentraler (Vessel Traffic Services, VTS) overvåker og styrer sjøtrafikken i spesielt trafikkerte områder langs kysten. Lostjenesten og VTS er to sjøsikkerhetstiltak som virker samtidig i samme området - lag på lag. I områder med stor trafikk og/eller trangt farvann er dette samarbeidet veldig viktig for god og smidig avvikling av trafikken. Når skipene blir større og leia og havnene forblir like smale blir marginene små. Da er det viktig at trafikklederne har klarert farvannet for annen trafikk når losene ankommer med store fartøy.

Powered by Labrador CMS