Drammen Havn og Glitre Energi går sammen om de beste bærekraftige løsningene som skal gjøre havna til en av Norges grønneste havner. Avtroppende havnesjef Einar Olsen (til venstre) og Pål Skjæggestad, konsernsjef i Glitre Energi.
Drammen Havn og Glitre Energi går sammen om de beste bærekraftige løsningene som skal gjøre havna til en av Norges grønneste havner. Avtroppende havnesjef Einar Olsen (til venstre) og Pål Skjæggestad, konsernsjef i Glitre Energi.

Samarbeider om grønne løsninger

To av regionens fyrtårn går sammen for å finne de beste bærekraftige løsningene som skal gjøre Drammen Havn til en av Norges grønneste havner.

Publisert

Glitre Energi og Drammen Havn inngår nå formelt en intensjonsavtale om å finne felles muligheter for grønne løsninger. Havna vedtok nylig en strategiplan hvor de har ambisjoner om å være en nullutslippshavn innen 2030. Skal de lykkes med dét, må det ambisiøse tiltak til, påpeker havnesjef Einar Olsen.

– Sammen med Glitre Energi skal vi tenke bredt og se på flere prosjekter. Det er naturlig å se på løsninger som inkluderer hydrogen, solkraft, og ikke minst kartlegging av nettkapasitet, sier Olsen.

Grønt skifte og grønne løsninger

Glitre Energi skal være en pådriver for det grønne skiftet, og være en tydelig samarbeidspartner i Drammensregionen for å finne og etablere grønne løsninger.

– Elektrifisering er ett av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene. For å lykkes med elektrifiseringen må vi som energikonsern klare å levere – både nok ren og fornybar kraft, og også nok kapasitet i nettet til aktører som Drammen Havn. I Glitre Energi har vi kompetanse og samarbeidspartnere som gjør at vi utfyller hverandre godt i dette prosjektet, sier konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi.

Å skaffe nok strøm og nok kapasitet til Norges største importhavn for biler blir sentralt i prosjektet.

Sprengt kapasitet på Holmen

Kunder av havna etterspør lading for elbiler, superladere til lastebiler og landstrøm til skip. I dag er kapasiteten til Holmen allerede sprengt.

– Det har skjedd et enormt paradigmeskifte. 75-80 prosent av nybilene som kommer til Drammen er elbiler. Og leverandørene ønsker noe annet enn dieseltransport videre ut i markedet. Derfor er både elektriske og hydrogenbaserte transportløsninger relevante. Vi har en sentral beliggenhet for å være et fremtidig knutepunkt for hydrogen, og her er Glitre Energis nye samarbeid med AppliedHydrogen spesielt interessant, sier Olsen.

Samarbeidet er helt i tråd med både Havnas strategi, og Glitre Energis strategi, og ikke minst Drammen kommunes ambisjoner om å bli Norges grønneste kommuner i Norge, påpeker Olsen og Skjæggestad.

Powered by Labrador CMS