Odd-Erik Zimmer trer inn i rollen som ny teknisk sjef i Drammen Havn fra midten av september.

Han er ny teknisk sjef på havna i Drammen

Odd-Erik Zimmer trer inn i rollen som teknisk sjef i Drammen Havn. Zimmer overtar roret etter Jarle N. Hansen, som går av med pensjon ved årsskiftet etter 12 år i samme stilling, og skal jobbe med utvidelse av havneareal, modernisering og utvikling av robust infrastruktur

Publisert

Den nye tekniske sjefen som er utdannet sivilingeniør, kommer fra stillingen som leder for prosjektering i OBOS Block Watne, og har over 10 års erfaring med prosjektledelse og utvikling fra ulike entreprenørselskap.

– Det er svært spennende å ta på seg ansvaret som teknisk sjef i Drammen Havn. Sjøtransport er en næring med en utrolig spennende fremtid framfor seg og havnene står helt sentralt i å få mer gods på sjø. Jeg ser frem til å bidra til videreutviklingen av Drammen Havn, jobbe aktivt med ny infrastruktur, utnyttelse av ny teknologi og styrke havna som en miljøvennlig og fremtidsrettet havn. Det blir en spennende reise sammen med det dedikerte teamet her hos oss, sier Odd-Erik.

Store utviklingsplaner

Drammen Havn er et av Norges mest effektive logistikk- og transportknutepunkter for bil, båt og jernbane. Havna har utviklet en robust strategi som tar høyde for ulike framtidsscenarier, avhengig av hvordan markedstrendene utvikler seg. De neste årene skal det jobbes aktivt med seks overordnede strategiske mål og vi er allerede i gang med å investere inntil 750 millioner kroner for å levere på ambisjonene.

– Det er allerede gjort store investeringer i nytt kaianlegg som ferdigstilles i disse dager. Anlegget blir Norges dypeste, med en konstruksjon på 150 meter. Havnearealene som i dag er på cirka 450 mål er også utvidet, og vi har ambisjoner om å utvide disse med ytterligere 120 mål. Så skal vi i gang med både ny infrastruktur og grøntarealer samt tiltak for bærekraftig havnedrift, sier Zimmer.

Arbeidene som gjøres vil bidra til at Drammen Havn blant annet kan øke container og prosjekt-last virksomheten og samtidig styrke import av bil, bulk og stykkgods. I tillegg jobbes det ytterligere mot målene om å bli klimanøytral samt være en pådriver for miljøvennlig transport som frakter gods direkte fra sjø til jernbane og vei.

Positive ringvirkninger

– Drammen Havn er en viktig aktør for næringslivet i og rundt Drammen. I 2019 bidro havneaktivitetene med 2300 arbeidsplasser og den totale omsetningen tilknyttet aktiviteter på havna var på over fem milliarder kroner. For meg er de positive ringvirkningene som skapes en motivasjonsfaktor og en bekreftelse på at jeg befinner meg hos rett arbeidsgiver, sier Zimmer.

Drammen Havn har den siste tiden ansatt flere nye ledelsesfunksjoner. Havnedirektøren ønsker ny teknisk sjef velkommen og ser frem til samarbeid og utvikling.

– Vi er svært glade for å kunne ønske Odd-Erik velkommen som vår nye tekniske sjef. Med hans solide erfaring og kompetanse innen prosjektledelse og utvikling, er vi sikre på at han vil bli en verdifull tilføyelse til vårt team. Vi ser frem til å arbeide sammen med Odd-Erik for å realisere våre målsettinger for fremtiden, sier Arne Fosen, havnedirektør i Drammen Havn.

Powered by Labrador CMS