Oslo Havns eiendomsselskap, Hav Eiendom, har levert et utbytte til sine eiere på 1,4 millioner kroner i løpet av de nær 20 årene det har vært i drift. – Det kommer mer, lover direktør Kjell Kalland.
Oslo Havns eiendomsselskap, Hav Eiendom, har levert et utbytte til sine eiere på 1,4 millioner kroner i løpet av de nær 20 årene det har vært i drift. – Det kommer mer, lover direktør Kjell Kalland.

Pengene strømmer inn

Oslo Havns eiendomsselskap fortsetter å levere betydelige resultater til sin eier. For 2021 ble utbyttet på 125 millioner kroner, som skal brukes til å utvikle verdens mest miljøvennlige, bynære havneanlegg.

Publisert

– I Hav Eiendom fortsetter vi å levere på samfunnsoppdraget hvor vi både forme fremtidens fjordby for alle og skaper verdier for Oslo Havn og fremtidens mijøvennlige transportsystem, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.
– Vi er stolte over at vi også i år leverer et solid utbytte til vår eier, og dermed bidrar til utviklingen av det som skal bli verdens mest miljøvennlige, bynære godshavn, sier Kalland.


Har skapt store verdier

Hav Eiendom er heleid av Oslo Havn KF, som igjen er eid av Oslo kommune. Helt siden opprettelsen av Hav Eiendom i 2003, har målet vært å bruke overskuddet fra utviklingen av Oslo Havns eiendommer i Bjørvika, til å finansiere en ny, moderne og klimavennlig godshavn på Sydhavna, rett utenfor Oslo sentrum. Siden etableringen for nær 20 år siden har Hav Eiendom levert et utbytte på totalt 1,4 milliarder kroner til Oslo Havn. Av denne summen har en halv milliard blitt utbetalt bare de siste fem årene. – Denne verdireisen viser at det var riktig av byens politikere å ikke bare selge eiendommene i Bjørvika, men heller utvikle dem selv, gjennom Hav Eiendom. Slik har vi fått en levende og inkluderende fjordby, samtidig som vi har skapt store verdier, som nå kan brukes til å utvikle en toppmoderne og klimavennlig godshavn, sier Kalland.


Mer effektiv havn – mer miljøvennlig transport

Sjøveien er miljøveien. Ved å modernisere havna, vil sjøveien kunne erstatte noe av tungtrafikk på veiene, og dermed redusere klimautslipp. – Å frakte varer med skip er mer klimaeffektivt enn transport med trailere. Utbygging og modernisering av Sydhavna gjør oss i stand til å håndtere flere containere og annet gods som kommer sjøveien, noe som igjen sørger for store utslippskutt i transportsektoren, sier Ingvar M. Mathisen, havnedirektør i Oslo. Han forklarer at mulighetene for effektivisering av godshavna er mange. Den moderne containerterminalen i Sydhavna kostet opprinnelig 2,1 milliarder, og de siste årene har Oslo Havn gått til innkjøp av blant annet nye «stablekraner» og opparbeidelse av nye arealer for ytterligere 250 milioner kroner. Dette gjør det mulig å lagre store mengder gods på mindre plass enn man trengte før. Dette er nødvendig for å håndtere den sterke veksten av containertrafikk.

«Verdens mest effektive og miljøvennlige byhavn»

I årene som kommer, skal Oslo Havn rigge seg for å kunne ta imot 50 prosent mer gods og varer og kutte 85% av klimagassutslippene. Alt dette på kun 50% av det historiske havnearealet etter at de siste av de planlagte havnearealene i sentrum som skal byutvikles er fraflyttet av Oslo Havn. Målet er å gi store arealer tilbake til byen, samtidig som man kutter utslipp, og leverer god flyt av gods og varer. Havnas visjon er «Oslo Havn, verdens mest effektive og miljøvennlige og bynærehavn». – For å få til dette må vi være verdensledende på teknologi og logistikk, og det krever investeringer. Utbyttet fra Hav Eiendom er en svært viktig brikke i finansieringen av fremtidens grønne superhavn, sier Mathisen.

- Det kommer mer

Kjell Kalland forteller at Hav Eiendom langt fra ferdig med å gi tilbake. – 1,4 milliarder er en god start, men i Hav Eiendom er vi langt fra ferdig og de virkelig store utbyttene ligger fortsatt fremfor oss. Utbyggingen av store områder som Filipstad, og Grønlikaia, vil sette oss i stand til å utbetale solide utbytter til Oslo Havn i mange år fremover, sier Kalland.

Powered by Labrador CMS