Tandemløft på opptil 616 tonn gir nye muligheter for Esbjerg Havn i havvindindustrien
Tandemløft på opptil 616 tonn gir nye muligheter for Esbjerg Havn i havvindindustrien

Styrker seg ytterligere - tandemløft på 616 tonn

Esbjerg Havn bestiller sin andre LHM 800 og venter på levering av en LHM 600. Esbjerg Havn fortsetter med det sitt mangeårig partnerskap med Liebherr. Den nye 800-tonnskranen er allerede den syvende Liebherr mobilhavnekran som tas i bruk i Danmarks største havn.

Publisert

Neste generasjons havvindmøller skal løftes med den nye tungløftskranen og produsenten vil levere ytterligere en kran av typen LHM 600 innen slutten av året.

Esbjerg Havn er den ledende havnai Europa når det gjelder håndtering og frakt vindenergikomponenter. Havna spilte en nøkkelrolle i fremveksten av Danmarks havvindindustri og 80 prosent av havvindkapasiteten installert i Europa ble fraktet ut fra havna i Esbjerg.

Havnas rekord for breakbulk er bemerkelsesverdig, siden havna håndterer mer enn 500 000 tonn store komponenter til vinduturbiner hvert år. Derfor er det avgjørende at havna er utstyrt med topp moderne utstyr. Den første LHM 800 til Esbjerg Havn ble levert i 2019. Den kommende leveransen i 2023 av den nylige bestilte andre LHM 800 markerer den syvende Liebherr mobile havnekran kjøpt av Danmarks største havn. Esbjerg Havn blir den tredje havna i verden som har to LHM 800 kraner i sin flåte.

Langt partnerskap

Med den andre LHM 800 vil Esbjerg Havn også kunne utføre tandemløft på opptil 616 tonn. Dette betyr at komponenter i neste generasjon havvindmøller kan håndteres.
- Havnas kompetanse ligger i breakbulk og i å ha kapasiteten for tandemløft over 600 tonn, noe som ikke bare er nødvendig i vindmarkedet på og til havs, men også for å støtte produksjonen i innlandet, sier Dennis Jul Pedersen, administrerende direktør i Esbjerg Havn.

Esbjerg Havn bestiller én LHM 800 og venter på levering av én LHM 600. Fra venste Roman Chopyk, Liebherrs salgssjef for mobile havnekraner og Henrik Theilgaard, teknisk direktør i Esbjerg Havn.
Esbjerg Havn bestiller én LHM 800 og venter på levering av én LHM 600. Fra venste Roman Chopyk, Liebherrs salgssjef for mobile havnekraner og Henrik Theilgaard, teknisk direktør i Esbjerg Havn.

Liebherr og Esbjerg Havn har hatt et samarbeid i mange år. Den første Liebherr mobile havn kran, en LHM 1080, ble kjøpt av havna i 1994. Mange flere enheter fulgte i årene etter. Sammen med Esbjerg Havn utviklet Liebherr sitt unike Sycratronic tandemløft assistansesystem.

-Esbjerg Havn har fulgt store ekspansjonsplaner i flere tiår. Vårt firma støtter havnas utvikling ved å levere et produkt av høy kvalitet, pålitelig service og innovativ teknologi. Vi er takknemlige for muligheten til å lykkes sammen og fortsette vårt partnerskap, sier Roman Chopyk, salgssjef for Liebherr mobile havnekraner.

For vindindustrien

Vindkraftvirksomheten til havs forventes å øke betydelig i løpet av det neste tiåret, og ettersom vindkraftturbinene blir større, trengs det kraftig utstyr for å håndtere disse komponentene. Evnen til å håndtere tunge komponenter med mobile havnekraner anses å være avgjørende for effektiv og fleksibel havnedrift. Liebherrs mobile havnekraner tillater håndtering av alle typer varer selv ved vindstyrker på opptil 24 meter pr. sekund, og gir dermed best mulig brukbarhet.

LHM 800 er den største og kraftigste mobile havnekranen i Liebherr LHM-porteføljen. Maskinen møter den stadig økende etterspørselen etter mobile tungkraner i den maritime sektoren. En nøkkeldriver for denne utviklingen er helt klart vindindustrien. I en spesiell tungløftversjon er LHM 800 i stand til å løfte vekter på opptil 308 tonn og opptil 616 tonn i tandemmodus med den intelligente Liebherr system Sycratronic.

616 tonn i tandemløft

Sycratronic er et datastyrt assistansesystem for drift av to kraner med én kranfører. Dette gjør at systemet ikke bare egner seg ideelt for tandemløft av turbiner over 600 tonn, men også er ideelt for håndtering av rotorblader, som i offshoresektoren kan bli over 90 meter lange. Sycratronic øker hastigheten omsetningstid og øker sikkerheten da datamaskinen overvåker driften for å unngå overbelastning og kompensere for forskyvningen av komponenter som belastes.

Powered by Labrador CMS