Valencia er stedet for årets utgave av ESPO-konferansen.

ESPO-konferansen i Valencia

Den 2. og 3. juni samler European Sea Ports Organization (ESPO) Europas havner i Valencia for den 18. utgaven av sin årlige konferanse.

Publisert

Temaet for årets konferanse, arrangert av havna i Valencia, er "Empowering Europe's ports".

ESPO erkjenner at Europas havner ikke lenger opererer i et samfunnsmessig, kommersielt og geopolitisk trygt og stabilt miljø som vi har kjent de siste tiårene. Den globale helsekrisen vi har vært gjennom de siste to årene og krigen i Ukraina vi opplever for øyeblikket, krever at havner er smidige og motstandsdyktige til enhver tid.
Samtidig, utfordret av den kommende multipolare verden, prøver Europa å oppnå strategisk autonomi, og dermed ivareta et stabilt handels- og økonomisk miljø og sikre forsyningssikkerheten for kritiske råvarer og varer. Med realitetene som endrer seg over natten, blir det stadig vanskeligere å lage langsiktige investeringsplaner og -strategier. Dette forstyrrende samfunnsmessige, kommersielle og geopolitiske miljøet kommer også på et tidspunkt hvor havner setter kurs for å realisere Europas ambisjoner og forberede seg på en karbonnøytral og digitalt smart fremtid.
Hvordan kan havner forberede seg på morgendagens verden? Hvilken rolle skal Europas havner spille i morgendagens forsyningskjeder? Hvordan vil handelsmønstrene utvikle seg? Hvordan vil det nye energilandskapet påvirke havneinfrastruktur og arealplanlegging? Er den nåværende energikrisen en katalysator for den grønne omstillingen eller en gamestopper?
Kort sagt, hvordan styrke Europas havner og hvordan kan havner styrke Europas økonomi og samfunn?


Dette er noen av spørsmålene som skal tas opp på den kommende ESPO-konferansen. Som vanlig vil konferansen inneholde en rekke topptalere og eksperter, men vil også tilby en utmerket plattform for diskusjoner og utveksling mellom havnefagfolk, havneinteressenter, akademikere og EU-politiske beslutningstakere. Etter mer enn to år er det et sterkt behov for å ta igjen blant havnefolk og venner. En breakout-sesjon på slutten av dag én, samt den vanlige konferansemiddagen 2. juni vil by på utmerkede muligheter for nettverksbygging.

All info om konferansen og hvordan man melder seg på finnes her.


Powered by Labrador CMS