– I noen fergesamband i Norge har fergen flere stopp. Noen av disse stoppene er på øyer og i veiløse samfunn. Vi ønsker å starte arbeidet med å gjøre disse strekningene gratis, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
– I noen fergesamband i Norge har fergen flere stopp. Noen av disse stoppene er på øyer og i veiløse samfunn. Vi ønsker å starte arbeidet med å gjøre disse strekningene gratis, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

59 millioner ekstra til gratis ferger

– For mange er ferge livsnerven i hverdagen. Dette tar regjeringen på alvor. Nå foreslår vi derfor å bevilge 59 millioner kroner ekstra til gratis ferger. Da legger vi til rette for at mange fergestrekninger i utkantstrøk blir gratis, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Publisert

Ekstrabevilgningen kommer i forbindelse med framleggingen av revidert nasjonalbudsjett for 2022. Det er allerede bevilget 30 millioner kroner til å gjøre fergene i trafikksvake samband gratis.

Regjeringen foreslår nå å øke tilskuddene til gratis ferger med 59 millioner kroner, med en fordeling på 53 millioner kroner til fylkesveiferger og seks millioner kroner til riksveiferger. Regjeringen foreslår dermed å bevilge totalt 89 millioner kroner til gratis ferger i 2022.

Samtidig foreslår regjeringen å utvide ordningen til også å omfatte delstrekninger til øyer og samfunn uten vei til fastlandet. Gratis ferge kan bli innført i andre halvår 2022.

– For regjeringen er det avgjørende viktig å legge til rette for at folk skal kunne bo, arbeide og leve gode liv i hele Norge. Med dette foreslår altså regjeringen å bevilge totalt 83 millioner kroner til fylkene i 2022, for å gjlre et stort antall fergesamband gratis. Dette vil gjøre reisehverdagen billigere for mange folk. Samtidig vil det redusere kostnadene for næringslivet, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for fylkesveifergene, og de har derfor gså ansvaret for hvordan midlene skal bli brukt.

Ferger med flere delstrekninger

– I noen fergesamband i Norge har fergen flere stopp. Noen av disse stoppene er på øyer og i veiløse samfunn. Vi ønsker å starte arbeidet med å gjøre disse strekningene gratis, sier Nygård.

Derfor foreslår regjeringen å bruke seks millioner kroner av midlene til gratis ferger til Røst og Værøy på rv. 80 Bodø–Røst–Værøy–Moskenes i Nordland og til Skipavik på rv. 13 Hjelmeland–Skipavik–Nesvik i Rogaland.

I tillegg gjelder dette noen ferger på fylkesveiene.

Oversikt over ferjesamband som kan bli gratis

Under følger ei oversikt over dei sambanda på fylkesveg som ifølge ferjedatabanken hadde færre enn 100.000 passasjerar i 2019. Det kan vere avvik i tabellen, men den er eit utgangspunkt for fordeling av midlar fylkeskommunane i mellom. Det er likevel opp til fylkeskommunane å fordele bruken av midlar mellom sine eigne ferjesamband.

Fylke - Samband
Innlandet - Tangen - Horn
Agder - Abelnes - Andabeløy
Rogaland - Haugesund - Utsira
Rogaland - Stavanger - Lysebotn
Vestland - Hisarøy - Mjånes
Vestland - Barmen - Barmsund
Vestland - Ortnevik - Måren - Nordeide
Vestland- Klokkarvik - Lerøy - Bjelkarøy - Hjellestad
Vestland - Daløy - Haldorsneset
Vestland - Fjelberg - Sydnes - Utbjoa
Vestland - Kinsarvik - Utne
Vestland - Fedje - Sævrøy
Vestland - Florabassenget
Vestland - Masfjordnes - Duesund
Vestland - Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella
Vestland - Husavik - Sandvikvåg
Møre og Romsdal - Molde - Sekken
Møre og Romsdal - Festøya - Hundeidvika
Møre og Romsdal - Småge - Orta - Finnøya - Sandøya - Ona
Møre og Romsdal - Arasvika - Hennset
Møre og Romsdal - Sæbø - Leknes - Skår - Trandal - Standal
Trøndelag - Dypfest-Tarva
Trøndelag - Storfosna-Leksa-Værnes
Trøndelag - Sula - Mausund - Dyrøy
Trøndelag - Garten-Storfosna
Trøndelag -Skei - Gutvik
Nordland - Digermulen - Finnvik
Nordland - Stokkvågen - Træna
Nordland - Mosjøen - Hundåla
Nordland -Igerøy - Tjøtta
Nordland - Nordnesøy - Kilboghamn
Nordland - Sund - Horsdal - Sørarnøy
Nordland - Ørnes - Vassdalsvik - Meløysund - Bolga - Støtt
Nordland - Svolvær - Skrova - Skutvik
Nordland - Nesna - Nesnaøyene
Nordland - Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund
Nordland -Jektvik - Kilboghamn
Nordland - Tjøtta - Forvik
Nordland - Horn - Igerøy
Troms og Finnmark - Mikkelsby – Kongshus
Troms og Finnmark - Øksfjord – Bergsfjord – Sør–Tverrfjord
Troms og Finnmark - Øksfjord - Tverrfjord
Troms og Finnmark - Mikkelvik- Bromnes
Troms og Finnmark - Strømsnes - Kjerringholmen
Troms og Finnmark - Rotsund- Havnnes- Uløybukt
Troms og Finnmark - Nyvoll - Eidsnes (Korsfjord)
Troms og Finnmark - Bellvik- Vengsøy
Troms og Finnmark - Øksfjord - Hasvik
Troms og Finnmark - Botnhamn- Brensholmen
Troms og Finnmark - Storstein- Nikkeby- Lauksundskaret
Troms og Finnmark - Hansnes- Karlsøy- Vannøy
Troms og Finnmark - Hansnes- Reinøy

Oversikt over delstrekninger på fergesamband på fylkesvei som kan bli gratis

I tillegg til de to delstrekningene på riksveiferger, følger en oversikt under over de delstrekningene som går til øyer og samfunn uten vei til fastlandet på fergesamband på fylkesvei med over 100.000 passasjerer. Oversiktee er ikke nødvendigvis komplett.

Fylke -Samband
Vestfold og Telemark - Kragerø-Skåtøy-Stabbestad
Rogaland - Fogn - Judaberg - Nedstrand - Jelsa
Vestland - Askvoll - Gjervik - Fure - Værlandet
Vestland - Gjermundshamn - Varaldsøy - Årsnes
Vestland - Jektevik - Nordhuglo - Hodnanes
Vestland - Måløy - Husevågøy - Oldeide
Møre og Romsdal - Larsnes - Åram - Voksa - KvamsøyaPowered by Labrador CMS