- Krever innovasjon

Narve Mjøs, direktør for Grønt Skipsfartsprogram, understreker prosjektleder Pia Melings budskap.

Publisert

- Veien til smarte fjordkrysninger vil kreve innovasjon på mange områder, men med den norske samarbeidsmodellen og vår brede maritime og digitale kompetanse er vi bedre rustet enn alle andre nasjoner til å kunne gjennomføre dette. Resultatet kan i tillegg bli økt norsk eksport og flere avanserte, grønne arbeidsplasser og grønne skatteinntekter i Norge.

Offentlig anskaffelser er et godt virkemiddel for utvikling og implementering av ny teknologi. Fergesektoren er allerede en suksesshistorie. Verdens første batterielektriske ferge ble som nevnt satt i drift i Norge - på fergesambandet E39 Lavik-Oppedal i 2015. Fergen var et resultat av en utviklingskontrakt for en mer miljøvennlig ferge, som ble lyst ut av Statens vegvesen i 2011.

Oppdragsgiverne for fergesambandene i Norge er Statens Vegvesen og fylkeskommunene. Ved også i de kommende årene å benytte utviklingskontrakter vil en kunne akselerere implementering og utviklingen også av grønn autonomiteknologi i fergesektoren.

Powered by Labrador CMS