Arkivfoto: Vardø Havn.
Arkivfoto: Vardø Havn.

To millioner kroner til havna i Vardø

Regjeringen foreslår å sette av to millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til videre utredelse av tiltak i tilknyting til havna i Vardø.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen vil ruste opp havner og farleder for å sikre vekst i fiskeriavhengige kystsamfunn. Dette er et viktig satsingsområde nedfelt i Hurdalsplattformen. Vardø er av stor verdi for fiskerinæringen i Øst-Finnmark. Regjeringen ønsker derfor å komme i gong med dette prosjektet så raskt som mulg, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

I NTP 2022-2033 er det satt av 200 millioner kroner til tiltak i tilknyting til havna i Vardø, og prosjektet skal etter planen kunne starte opp innen 2026-2027.
- Regjeringen har stor forståelse for utålmodigheten til Vardøsamfunnet. Samtidig kommer vi ikke utenom at prosjekter som dette må utredes og planlegges før det blir starte, slik at anslaget på kostnader er så riktig som mulig og for å sikre at alle relevante regelverk er overholdt, sier fiskeri- og havministeren.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Som følge av regionreformen har ikke Kystverket oppdaterte planer for alle tiltakene som ligger inne i NTP 2022-2033, og flere av de krever derfor videre utredelser og avklaringer. Dette gjelder blant annet moloprosjektet i innseilinga til Vardø.

- Det er svært synd at Kystverket nå er i en slik posisjon. Dette må sees i sammenheng med Solbergregjeringens avgjørelse om å overføre staten sitt ansvar for fiskerihavner til fylkeskommunene, og nedbyggingen av Kystverkets planleggings- og prosjekteringskapasitet. Dette har gitt en stopp i planleggingen av denne typen prosjekt siden 2017/2018. Vi er nå i gang med å bygge denne kapasiteten opp igjen, sier Skjæran.

Powered by Labrador CMS