Henla sak mot Kystverket

Riksadvokaten har besluttet ikke å gå videre i sak mot Kystverket i forbindelse med kollisjonene med KNM "Helge Ingstad"

Publisert

Fire personer har hatt status som mistenkt i saken; losen og kapteinen på tankskipet, vaktsjefen på fregatten og operatøren på Fedje sjøtrafikksentral.

Riksadvokaten har konkludert med at den dominerende årsak til sammenstøtet var uaktsom navigasjon om bord på KNM "Helge Ingstad", og beordret statsadvokatembetet i Hordaland, Sogn og Fjordane om å ta ut tiltale mot fregattens ansvarshavende navigatør for uaktsom forvoldelse av sjøskade og overtredelse av militær straffelov. Riksadvokaten har videre varslet staten v/Forsvarsdepartementet om at en foreløpig mener at det er grunn for å ilegge virksomheten foretaksstraff, og gitt frist til 20. mai for å komme med merknader til varslet.

For vaktlederen på Fedje sjøtrafikksentral, losen og kapteinen på Sola TS, har en kommet til at saken henlegges.

– Vi registrerer at Riksadvokatens beslutning om Kystverket og våre ansatte er i tråd med vår vurdering av saken og er fornøyde med at siktelsen mot Kystverket og våre folk er henlagt, sier avdelingsdirektør i Kystverket Arve Dimmen, som forteller at dette har vært spesielt belastende for losen og trafikklederen.

– Nå kan de endelig legge dette bak seg, sier Dimmen, og legger til at Kystverket har fulgt opp sikkerhetstilrådningene i havarikommisjonens rapport om saken.

Powered by Labrador CMS