Rotterdam havn

Godsstrømmene via Rotterdam havn påvirkes av krigen

I første kvartal passerte 1,5 prosent mindre gods gjennom Rotterdam havn enn i samme periode i fjor: 113,6 millioner tonn sammenlignet med 115,2 millioner tonn i første kvartal 2021.

Publisert
Allard Castelein, CEO i Rotterdam Havn.

Spesielt gjennomstrømningen av mineraloljeprodukter og jernmalm falt. Gjennomstrømningen av LNG og annen flytende og tørr bulk (spesielt råvarer) økte. Containervolumet var litt under 2021-nivået.
- Selv om vi startet året eksepsjonelt bra, ble verden rammet av krigen i Ukraina i slutten av februar. Foruten det faktum at denne konflikten er en forferdelig humanitær katastrofe, førte den til alvorlig usikkerhet i verdenshandelen og endringer i logistiske parametre. Selv om ingen kan forutsi hvordan dette vil utfolde seg, forventer vi at utviklingen i Ukraina og det alvorlig forverrede forholdet mellom Russland og mange andre land vil påvirke gjennomstrømningsvolumene også for resten av året, sier Allard Castelein, CEO Port of Rotterdam Authority


Til og fra Russland


I havna i Rotterdam i fjor var 62 millioner tonn av nesten 470 millioner tonn gjennomstrømning Russland-orientert (13 %). Mange energibærere fra Russland importeres via havna i Rotterdam. I 2021 kom omtrent 30 prosent av råoljen, 25 prosent av LNG og 20 prosent av oljeproduktene og kull fra Russland. Russland eksporterer stål, kobber, aluminium og nikkel gjennom Rotterdam. I 2021 var åtte prosent av containerhåndteringen Russland-orientert. Siden krigen i Ukraina først begynte i slutten av februar, var innvirkningen på gjennomstrømningsvolumene i første kvartal fortsatt begrenset. I mellomtiden har virkningen av sanksjonene og av beslutningene til enkeltselskaper om ikke å gjøre noen forretninger med Russland lenger blitt merkbar i nesten alle sektorer.

Powered by Labrador CMS