Nye havnekart i Grimstad

Kartverket har utgitt Havnekart nr. 451 "Grimstad" i ny utgave. Kartet er oppdatert med mange rettelser på lykter og merker. Det betyr at tidligere utgave fra 2016 nå er ugyldig.

Publisert

Havnekartet er i målestokk 1:20 000 og inngår i Kartverkets havnekartserie. Kartet har spesialer for Grimstad havn og for innseilingen ved Rivingen, begge i målestokk 1:10 000.

Kartet trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten.

Endringer i sjøkartet

Kartet er oppdatert med sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Det kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Det har vært en del andre rettelser i kartet. Dette kan være sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartet er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, som er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs):

  • Mange endringer på lanterner, jernstenger og staker
  • Endringer på sektorfyr og overettlinjer
  • Nye kaidybder
  • Undervannskabler
  • Nye grunner i Groosefjorden og Rivinggabet

I tillegg er kartet oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Powered by Labrador CMS