Har fått dispensasjon

Havila Kystruten har mottatt dispensasjon fra Utenriksdepartementet til å drive "Havila Capella" i seks måneder. Selskapet vil nå arbeide videre med forsikring av skipet.

Publisert

Dispensasjonen er gitt i henhold til §21 i forskrift om restriktive tiltak vedr. handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet. Havila Kystruten vil i denne perioden fortsette arbeidet med å sikre refinansiering og eierskifte av "Havila Capella".
- Det er selvsagt svært gledelig for oss at Utenriksdepartementet har gitt oss en dispensasjon fra sanksjonsforskriften. Det betyr at skipet nå ikke er sanksjonert, siden vi ikke opererer i strid med noen gjeldende sanksjoner, sier administrerende direktør Bent Martini.
- Vi takker våre samarbeidspartnere som aktivt har bistått oss i denne saken. Spesielt Samferdselsdepartementet har vært til stor støtte for oss, og bistanden vi har fått fra Norges Rederiforbund har også vært veldig nyttig for oss. Det er mange som har snudd seg raskt og jobbet døgnet rundt med denne komplekse saken knyttet til sanksjonsproblematikken, sier han.

Klargjørende avgjørelse


Martini sier at Utenriksdepartementets konklusjon er svært klargjørende også med tanke på leverandører som er avgjørende for driften av skipene. - Selv om vi hadde forventet og håpet på et positivt svar, er det veldig godt å få bekreftelsen som gjør at "Havila Capella" ikke er sanksjonert, sier han. - Havila Kystruten er et norsk selskap, og våre skip seiler under norsk flagg. Denne beslutningen fra myndighetene gir oss en trygghet for fremtiden.Utfordringen Havila Kystruten nå står ovenfor er at enkelte leverandører har behandlet "Havila Capella" som et sanksjonert skip, og varslet terminering av inngåtte avtaler. - Vi forventer at leverandørene våre vil fortsette å gi oss støtte og service i tråd med våre samarbeidsavtaler nå som norske myndigheter bekrefter at "Havila Capella" ikke skal sanksjoneres, sier Martini.Håper på forsikringsselskapene

Samtidig har Utenriksdepartementet i sitt svarbrev understreket at de ikke har tatt stilling til dispensasjon for forsikringsstillelse i saken. Forsikring av "Havila Capella" vil kreve særskilt dispensasjon etter søknad fra forsikringsselskapene.- Med beslutningen til Utenriksdepartementet håper vi på en positiv tilbakemelding fra forsikringsselskapene og at de søker dispensasjon. Slik vi tolker det bør det være mulig å få denne dispensasjonen, sier Martini.
- Vi har full forståelse for at forsikringsselskapene må gjøre sine vurderinger, men vi håper de vil gjeninnsette forsikringsdekningen vår slik at "Havila Capella" så snart som mulig kan gjenoppta sine seilinger langs norskekysten.

Powered by Labrador CMS