Fra venstre:: kystdirektør Einar Vik Arset, statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet og losdirektør Eirik Blom.

Ærespris til lostjenesten

Haugesundskonferansens ærespris gikk i år til Kystverkets lostjeneste ‒ for tjenestens 300-årige bidrag til sikkerhet og fremkommelighet langs kysten.

Publisert

m‒ Æresprisvinneren i 2022 har vært ensbetydende med sjøsikkerhet i over 300 år.
I senere år finner vi eksempler som ikke bare vitner om høy kompetanse, profesjonalitet og engasjement, men også evnen til å tenke kreativt for å løse krevende situasjoner ‒ ofte under krevende forhold. Vi er derfor stolte av å kunne tildele årets ærespris til den norske lostjenesten, sa statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet under prisoverrekkelsen på Haugesundkonferansen i dag.

‒ Takk til styret i Haugesundkonferansen for denne flotte prisen. Dette er en tjeneste som leverer sjøsikkerhet til alle døgnets tider, og som har en rik historie og lange tradisjoner. Samtidig har den også stor vilje til fornying og innovasjon, sa kystdirektør Einar Vik Arset under prisoverrekkelsen.


I godt selskap

Æresprisen går hvert år til en bedrift, institusjon, organisasjon eller person som har dokumentert en spesiell innsats for bedring av sikkerhet og miljø innen den maritime næringen. Blant tidligere æresprisvinnerne finner vi 330 Skvadronen, Redningsselskapet, rederiene Wilh. Wilhelmsen og Bergesen d.y, Tor-Christian Mathiesen, Det Norske Veritas, mannskapet på Tampa, Sjømannskirken og Forbundet Kysten.


Begrunnelsen

I begrunnelsen for Årets ærespris til lostjenesten heter det:

  • Lostjenestens bidrag til sikkerhet og fremkommelighet til sjøs i over 300 år;

  • Lostjenestens evne til å tilføye en høy grad av kompetanse til risikofartøy for å redusere risikoen for ulykker langs kysten;

  • Utvikling og tilpasning av tjenesten i tråd med utviklingen av større og mer avanserte fartøy, økt trafikk og mer komplekse operasjoner til sjøs, inkludert dens evne til å ta i bruk digitale verktøy for økt støtte til kaptein og navigatør.

I løpet av den toårige pandemien har lostjenesten utført oppdrag på over 70 000 fartøy.
‒ I tillegg til å være viktig for sjøsikkerheten, er losen også et viktig element i forsyningskjeden i Norge. Dette ble virkelig satt på prøve i 2020. Når pandemien brøt ut var losene i frontlinjen, og mens mange ble sendt på hjemmekontor ble våre loser sendt ut på havet om bord i skip der det var registrert Covic-19 smitte, sa losdirektør Erik Blom.

Lostjenesten utfører om lag 40 000 oppdrag i året, og har 7 losoldermannskap med 25 losstasjoner i Norge, fra Svinesund til Grense Jakobselv. Tjenesten består av rundt 300 loser og er operativ og tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året.

Powered by Labrador CMS