Klipp fra Kirkenes Havns webkamera.

- Virker som et fornuftig vedtak

Havnesjefen i Kirkenes mener det innførte havneforbudet fremstår som et fornuftig vedtak.

Publisert

Regjeringens forbud mot at russiske fartøyer får legge til i norske havner fra 7. mai rammer ikke fiskeflåten og dermed rammes ikke trafikken i Kirkenes så hardt som man ville opplevd dersom forbudet gjaldt alle fartøy.

Forbudet mot havneanløp for russiskflaggede fartøy omfatter skip over 500 bruttotonn som seiler kommersielt i internasjonal fart, yachter og enkelte lystfartøy og fritidsfartøy. Forbudet omfatter ikke fiskefartøy og vil normalt heller ikke omfatte søk- og redningsfartøy eller forskningsfartøy.

Forbudet gjennomføres for havner på fastlandsNorge. og siden fiskefartøy faller utenfor anvendelsesområdet for havneforbudet, vil ikke formålet med havneanløpet være av betydning. Det vil si at russiske fiskefartøy eksempelvis kan gå til verft, forutsatt at ingen andre sanksjoner kommer til anvendelse.
Havnesjef Terje Jørgensen i Kirkenes havn sier at dette fremstår som et fornuftig vedtak.
– Her skjerper man sanksjonene overfor Russland og skjermer samtidig en helt sentral næring i et lokalsamfunn som Sør-Varanger som allerede før krigen opplevde fraflytting. Man legger til rette for at samarbeidet om forvaltning av fiskeriressursene i Barentshavet kan fortsette, sier Jørgensen.

Powered by Labrador CMS