Langt mindre havnestøy ved bruk av landstrøm

Nye målinger viser at støy fra skip og offshorefartøy som ligger til havn reduseres betraktelig ved bruk av elektrisk strømforsyning fra land. Funnene kan danne grunnlag for økt bruk av landstrøm ved havneområder og kaianlegg.

Publisert

Støy fra fartøy som ligger ved norske kai- og havneanlegg kan være svært plagsomt for naboer. Ofte benyttes dieselaggregater eller motorer som energikilde for drift av vifter, kjøleanlegg med mer, og det er særlig basslyden som naboer plages og sjeneres av. Nå viser nye målinger at bruk av elektrisk strøm fra land, såkalt landstrøm, i stedet gir betydelige støyreduksjoner, særlig i bass-registeret.

Det er Multiconsult som har gjort de interessante funnene, gjennom målinger av støy ved bruk av landstrøm for ulike offshorefartøy, som boreskip, rørleggerskip og supplybåter. Målingene er gjort på oppdrag for Kristiansand Havn IKS og Andøya Industripark AS.

Betydelig støyreduksjon

Faglitteratur innen akustikk har omtalt at bruk av landstrøm kan redusere støynivået, men det har vært usikkerhet rundt hvor god reduksjon som oppnås, og i hvilke frekvenser man får god reduksjon. Multiconsults målinger viser nå at landstrøm gir langt bedre effekt på støyreduksjon enn antatt i litteraturen, og tilfører fagmiljøene ny og bedre kunnskap om demping i ulike frekvensbånd, spesielt i bass-spekteret.

Målingene viser at støynivået fra boreskip og rørleggerskip reduserer støynivået med hele 15-18 desibel (dB) og har lydeffekt Lw 90 dB ved bruk av elektrisitetsforsyning fra land, som er en svært god støymessig effekt. Målingene viser også at offshore supplybåter har lydeffekt på 100-107 dB uten landstrøm, og at denne reduseres til lydeffekt Lw 90-95 dB ved bruk av landstrøm.

Danne grunnlag for mer bruk av landstrøm

-Funnene våre er svært interessante, da de kan danne grunnlag for å øke bruken av elektrisk strømforsyning fra land i havner generelt. Det kan bidra til at potensialet for konflikter mellom havn og industri og naboer blir betydelig mindre når støy-sjenansen reduseres vesentlig. Bruk av landstrøm kan dermed øke mulighetene for at eksisterende havneområder, særlig i sentrale byområder, kan utvikles videre. I tillegg kommer det selvfølgelig en klar miljøgevinst med bruk av landstrøm ettersom utslipp fra dieselaggregater forsvinner, sier akustiker i Multiconsult, Bernt Mikal Larsen, som har utført målingene for Kristiansand Havn IKS og Andøya Industripark AS.

Larsen har gjort logging av støynivå over lengre tid ved en bygning nær skipene. Data er så sammenliknet med støynivået på nattestid, både med og uten tilkobling til landstrøm.

-Grunnen til at vi sammenliknet støynivå på netter med og uten landstrøm er at på natten er det liten innvirkning av andre støykilder i nærheten. På dagtid, ettermiddag og kveld er det vanskeligere å få gode og troverdige analyser siden mange andre støykilder da påvirker målingene. Det har også vært viktig å få avkreftet at støy fra vær, som regn og vind, ikke har påvirket måleresultatene i analysearbeidet, sier Larsen.

Påvirker utvikling av havneområder

Plan- og utviklingssjef for Kristiansand Havn IKS, Odd-Leif Berg, mener funnene vil være viktig for den videre utviklingen av havneområdene i og rundt Kristiansand.

-Målingene Multiconsult har gjort for å få fram effekten av bruk av landstrøm viser signifikante bidrag. Resultatene har vært viktig grunnlag for å beregne fremtidig støy i tilknytning til Kommunedelplan for å beregne vekst for havneområdet Kongsgård/Vige, hvor blant annet konteinerterminalen skal etableres i fremtiden, sier Berg.

Internasjonal interesse

Funnene og de positive resultatene for støyreduksjon ved bruk av landstrøm har vakt internasjonal interesse. Larsen har presentert resultatene sine på den europeiske konferansen Euroregio /BNAM i Aalborg i mai, som organisasjonen EAA stod bak. I august skal han også presentere funnene på konferansen Internoise i Glasgow, Skotland.

-Jeg håper funnene kan motivere til økt bruk av landstrøm og dermed reduksjon av støy- og klimaforurensning for områder rundt havner og kaianlegg, sier Larsen.

Powered by Labrador CMS