I dag åpner endelig jernbanespor på Larvik Havn og 800 lastebiler forsvinner fra veiene.

Fjerner 800 lastebiler fra veiene

I dag åpner jernbanespor på Larvik havn, og 800 lastebiler forsvinner fra veiene mellom Larvik og Halden.

Publisert Sist oppdatert
Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Ett godstog tilsvarer 30 lastebiler, så med ett ekstra tog i uken forsvinner hundrevis av lastebiler på strekningen Larvik – Oslo – Halden. Når Norske Skog nå flytter flis og tømmer over fra vei til jernbane, betyr det at det blir mindre eksos, mindre utslipp, mindre svevestøv, mindre mikroplast og tryggere på veiene. Flis fra Bergene Holm i Amundrød nær Larvik vil gå på skinner til Norske Skog Saugbrugs i Halden.

-Gjennomføring av det grønne skiftet i europeisk industri og oppfyllelse av utslippsforpliktelser i Glasgow-avtalen vil kreve at vår inn- og uttransport skjer med utslippsfrie transportløsninger. Norske Skog Saugbrugs gjennomfører dette nå i praksis. Fra i dag vil all langveistransport av tømmer og flis til fabrikken i Halden gå på jernbane. Hele omleggingen fra vei til bane har redusert antall tømmer og flisvogntog på veiene med 7 500 pr. år, sier Finn Arne Bjørnstad, Supply Manager Timber ved Norske Skog Saugbrugs i Halden.Økt etterspørsel

Larvik Havn.

Bane NOR har tidligere rapportert 12 prosent vekst i godstog for 2021 sammenlignet med året før. Jernbanesporet på Larvik havn er et resultat av at havna de siste årene har opplevd økt etterspørsel etter mulighet for å kjøre gods på bane til og fra Larvik havn, og bidra til reduksjon av utslipp og tungtransport på vei. Det har vært jernbanespor her før, men sporet har ikke vært i bruk siden 2012. I 2018 investerte Vestfold Fylkeskommune og Bane NOR totalt 18,6 millioner kroner for at det skulle bli operativ drift på sporet. Oppgraderingen inkluderte blant annet skifte av ballast, sviller og svar, ny sporveksel, to nye spor og vedlikehold og kontroll av gammel sporveksel. Høsten 2020 henvendte Bergene Holm, Norske Skog og Greencarrier seg til Larvik Havn med ønske om å ta i bruk sidesporet og terminalområdet ved Larvik havn, for frakt av tømmer og flis til og fra Larvik. Nå er det offisiell åpning av jernbanesporet og Grenland Rail vil kjøre faste avganger fra Larvik på sen kveld eller natt én gang i uken. Greencarrier vil laste på og losse av inne på terminalområdet.


- Viktig

- Transport står i dag står for ca. 25 prosent av de totale CO2-utslippene i EU og reduksjon av utslipp fra transport går sakte sammenlignet med andre økonomiske sektorer, som for eksempel energiforsyning og industri. Bergene Holm har satt produksjonsrekord de siste 8 årene og forbruker årlig nesten 1,2 millioner kubikkmeter sagtømmer ved våre sju fabrikker, sier Erland Løkken, administrerende direktør i Bergene Holm AS.
Dette tilsvarer omtrent 25 000 fullastede tømmerbiler. På andre siden av fabrikkene går det ut like mange lastbiler med trelast, flis og bark.
- At vi kan frakte mer av våre produkter ved å bruke de transportformene med lavest utslipp er viktig. Derfor støtter vi opp om dette og mange andre prosjekter som reelt bidrar til lavere CO2-utslipp, sier Løkken.

Powered by Labrador CMS