Havna på Spillum i Namsos.

Makebytte til havnas gunst

Namsos kommune støtter et makeskifte mellom Trondheim Havn og Jaras AS, noe som er gode nyheter for både havn- og byutvikling i Namsos.

Publisert

Havneområdene i sentrum av Namsos inngikk som tingsinnskudd da Namsos kommune ble med i Trondheim Havn IKS i 2016. Selskapsavtalen sikrer Namsos kommune forkjøpsrett dersom Trondheim Havn ønsker å selge arealene.
Vedtaket som kommunepolitikerne i Namsos har gjort innebærer at kommunen avstår fra å benytte forkjøpsretten slik at makeskiftet med Jaras AS og det heleide datterselskapet Spillumstranda AS kan gjennomføres. Det betyr bedre kapasitet og nye muligheter for havneutvikling.
– Mens havneaktiviteten i sentrum har gått ned, har aktiviteten på Kiskaia og Spillum økt, med flere forespørsler etter arealer nær kai. Med makeskiftet kan vi imøtekomme disse behovene. Samtidig kan Namsos kommune gå videre med sine planer for sentrum. Dette er vinn-vinn for by og havn, sier Knut Thomas Kusslid, havnedirektør i Trondheim Havn IKS.


Byutvikling på sjøtransportens premisser


Forslag til ny sentrumsplan for dagens industri- og havneområde i Namsos sentrum skal etter planen ferdigstilles denne våren. Formålet er å legge til rette for by- og boligformål med flere grøntområder og havnepromenade. Eiendomsbyttet sikrer at byutvikling ikke vil gå på bekostning av sjøtransporten til Namsos.
– Allerede i høst flyttet vårt administrasjonskontor fra sentrum til Spillum der vi har to kaier men lite bakareal. Med makeskiftet kan vi gå videre i våre utviklingsplaner for Namsos. Det innebærer blant annet at vi skal se nærmere på muligheten for å fylle ut i sjøen, mellom dagens to kaier, på Spillum og styrke sjøtransporten gjennom å utvikle attraktive havnearealer, sier Kusslid.

Powered by Labrador CMS