På oppdrag fra Kystverket har Kongsberg Seatex installert fire nye VDES-basestasjoner i Nord-Rogaland.

Tar i bruk ny VDES-teknologi

Kystverket tar for første gang i bruk VDES (VHF Data Exchange System) for å teste automatisk overføring av viktige meldinger fra myndigheter til skip. Fire nye VDES-basestasjoner er nylig etablert i Haugesundregionen i et testprosjekt. Se video nederst i teksten.

‒ Dette er første gang VDES-basestasjoner blir brukt i Norge, sier Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

Med utprøvingen av ny fysisk og digital VDES-infrastruktur tar Kystverket i bruk mulighetene til denne nye teknologien som er under utvikling. VDES (VHF Data Exchange System) er et kommunikasjonssystem som bruker maritimt VHF-nettverk for sending av AIS, ASM og VDE-data mellom skip, landstasjoner og satellitter.

Har et stort potensial

‒ I VDES ligger det et stort potensial for å sende ut viktige og nyttige meldinger direkte og automatisk til systemene fartøyer har om bord, både fra Kystverket og andre som leverer informasjon til skip. Dette kan være værmeldinger, navigasjonsvarsler og sikkerhetsmeldinger. VDES kan også bli et viktig verktøy for sjøtrafikksentralene og hovedredningssentralene, sier Dimmen.

I statsbudsjettet for 2022 er Kystverket tildelt midler for å teste og utvikle ny teknologi, der målet er nye bærekraftige og effektive digitale tjenester for sjøtransporten. Kystverkets arbeid med VDES skjer i samarbeid med Kongsberg Seatex som, med utgangspunkt i AIS-teknologi, har utviklet ny VDES-programvare.

‒ I første omgang kjører vi dette som et testprosjekt, men ved gode resultater kan systemet på sikt gå over i produksjon og vanlig drift. Det vil da bli et supplement til vårt AIS-nettverk, som i dag er et viktig myndighetsverktøy i den nasjonale beredskapen, påpeker Dimmen.

Prøves ut i nasjonalt testområde

De fire VDES-basestasjonene som nylig er installert i Haugesundregionen blir koblet opp mot Kystverkets systemer for testdrift. VDES-basestasjonene er satt opp i samme område der et konsortium av 20 samarbeidspartnere i 2021 etablerte et nasjonalt testområde for autonome fartøy. Kystverket er en av disse partnerne.

Avdelingsleder for navigasjonsteknologi og losforvaltning i Kystverket, Jon Leon Ervik, påpeker at bruk av VDES er en viktig brikke i Kystverkets satsing på innovasjon innen navigasjonsteknologi for nye og bedre løsninger for sikker, effektiv og mer bærekraftig sjøtransport.

‒ Installeringen av VDES er det første steget i etableringen vår av en testlab og et testmiljø i Haugesund, der industri og leverandører kan teste ut sine maritime tjenester og skipsinstrumenter opp mot Kystverkets systemer og tjenester. VDES kan bli en viktig kommunikasjonsplattform for dette miljøet, forteller han.

Krever nye internasjonale standarder

Den nye teknologien VDES er den nye internasjonale løsningen for toveis-meldingskommunikasjon mellom myndigheter og skip. Teknologien skal på sikt bli et supplement til AIS (automatisk identifikasjonssystem), et internasjonalt system som fartøy er pålagt å bruke for å sende automatisk posisjonsdata til myndigheter. Sammenlignet med AIS har VDES enda større kapasitet til å håndtere store mengder datakommunikasjon.

Internasjonale maritime organisasjoner som IALA og IMO jobber med å utvikle nødvendige tekniske standarder før VDES kan tas i operativ drift. Kystverket bidrar aktivt i dette arbeidet, og vil bidra med erfaringer og kompetanse fra VDES-testprosjektet også internasjonalt.

SE VIDEO FRA KYSTVERKETS INSTALLASJON AV VDES-BASESTASON PÅ KARMØY I ROGALAND:

Powered by Labrador CMS