Tor Arne Borge i Kystrederiene er ikke fornøyd med regjeringens forslag til reviderte nasjonalbudsjett.

- Stortinget må rydde opp

Dette krever Kystrederiene.

Publisert

-Både Statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett er premissgiverne for den maritime politikken. Linjen som politikerne har lagt seg på, med kutt i alle ender, vil bidra til kraftig svekket konkurranseevne for norsk maritim næring, oppsummerer Tor Arne Borge i Kystrederiene.

I fjor ble tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen) svekket, på tross av at Regjeringen i Hurdalsplattformen lover å styrke ordningen. Kystrederiene, som representerer skip med norske sjøfolk langs hele kysten, er skuffet over at Regjeringen ikke følger opp i revidert budsjett.

– Kystrederiene krever at man reverserer svekkingen av nettolønnsordningen, og tar grep for å faktisk styrke den, slik det er bred enighet om på Stortinget og i Regjeringen. Det er skip i NOR-generell, med norske lønns- og arbeidsvilkår som i størst grad sysselsetter norske sjøfolk og sikrer norsk maritim kompetanse. At ordningen styrkes for disse skipene er kritisk for å sikre norske sjøfolk, sysselsetting og aktivitet langs hele kysten, samt norsk konkurranseevne, oppsummerer Borge.

Kystrederiene påpeker at allerede nesten to av tre skip som seiler langs kysten vår gjør dette med utenlandsk flagg og med utenlandske ansatte. Konsekvensene av ytterligere utflagging er tapte arbeidsplasser og skatteinntekter.

– Kutt i disse ordningene gjør at man sparer seg til fant. Hvis vilkårene for norske sjøfolk blir enda dårligere, vil det ha store konsekvenser for rekruttering til maritime yrker og den grønne omstillingen av skipsfarten. Nå er det viktig at Stortinget tar tak i saken og sikrer norske sjøfolk og arbeidsplasser i distriktene, sier Tor Arne Borge i Kystrederiene.

Powered by Labrador CMS