Havnelederforum 2022.

Ny innsikt på havneledersamling

- Etter et par år med koronarestriksjoner var det viktigste å samle havnelederne. Mange gode og inspirerende innledere ga oss også ny innsikt, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

Publisert Sist oppdatert

m- Havnene er navet i samfunnsutviklingen svært mange steder langs kysten. Det innebærer også et stort samfunnsansvar. Ikke minst derfor er det viktig å samle havneledere fra hele landet på denne måten, fortsetter Gammelsæter.

En målsetning med Havnelederforum er å skape debatt og sette agendaen for arbeidet fremover. Og flere viktige tema ble belyst på årets samling. Et slikt tema var hvordan vi kan skape et bærekraftig transportsystem.

Grønnere transport

- Det er svært viktig å få samferdselspolitikere på Stortinget til å fokusere på dette. Og i samferdselsdebatten kom det positive signaler fra flere kanter av det politiske spekteret. Det skulle tyde på at det er mulig å nå politisk enighet om flere av tingene som er viktige for våre medlemmer. Også statssekretær Kristina Hansen fra Nærings- og fiskeridepartementet pekte på flere punkter i regjeringserklæringen om satsing på havn og kyst, forteller Gammelsæter.
- Samtidig har vi også før hørt fine uttalelser fra ulike folkevalgte uten at det har skjedd nok for havnene og skipsfarten. Så vi er ikke fornøyde med bare å skape debatt. Vi vil ha handling. Og Norske Havner skal være på ballen. Her har vi ryggdekning fra våre medlemmer, understreker han.


Fremmer næringsutvikling

Høyreleder og tidligere statsminister, Erna Solberg, deltok under Havneladerforum. Foto:

Et annet tema var havnenes rolle innen grønn næringsutvikling. Høyreleder og tidligere statsminister Erna Solberg pekte på hvor viktig det er å forvalte havene riktig.

Solberg, som også er initiativtaker til det Internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, mente at vi ikke skal verne havene.
- Istedet, sa hun, skal vi «verne om dem», slik at de kan bidra til vekst og utvikling også i årene som kommer.

Powered by Labrador CMS