Brevikterminalen.

Rekordstor vekst

Totalt ble 12,8 millioner tonn gods transportert via Grenland havn i 2021.

Publisert Sist oppdatert

Fjoråret var et år med rekordstor vekst i antall tonn som ble håndtert i sjøområdet, og nok en gang kan man konstatere at Grenland havn er Norges tredje største havn målt i tonnasje. Veksten på hele seks prosent sammenliknet med 2020 tyder på et høyt aktivitetsnivå i industrien i regionen.

De offentlig eide kaiene som Grenland Havn IKS forvalter, hadde en økning i godsomslag på hele 18 prosent. Veksten skyldes hovedsakelig økning i antall containere som går over Breviksterminalen. Fra høsten 2020 har Breviksterminalen vært knyttet til flere sentrale havner i Europa, noe som gir regionens industri et bredere transporttilbud enn tidligere. Av miljøhensyn har flere aktører i den lokale industrien valgt å bruke sjøtransport fra Breviksterminalen og på den måten redusert bruken av veitransport på strekningen ut i Europa.

Havnedirektør Torben Jebsen.

For øvrig har det vært et jevnt år for kaiavsnittene til Grenland Havn IKS med unntak av Langesund Fergeterminal. Pandemien medførte at aktiviteten ved Langesund fergeterminal var innstilt i 1/3-del av fjoråret.

Havnedirektør Torben Jepsen er naturligvis meget godt fornøyd med de historisk gode resultatene i 2021.
- Vi forventer at volumene fremover vil holde seg på samme nivå eller noe høyere i 2022. Men med de urolighetene som er i verden nå, er det utfordrende å estimere videre utvikling. For Grenland Havn IKS har det vært et spennende år, og 2022 byr også på interessant utvikling, sier Jepsen.

Fra våren 2022 kan Grenland Havn IKS ta imot verdens første helelektriske og autonome containerskip, Yara Birkeland, på Breviksterminalen. Skipet skal gå i rute mellom Yaras produksjon på Herøya og Breviksterminalen og vil bidra til reduksjon av klimagassutslipp fra veitransport.

Powered by Labrador CMS