Vestbase i Kristiansund

NorSea overtar baseeiendommer

Etter å ha eid halvparten av Vikan Næringspark Invest AS, kjøper NorSea nå ut de resterende aksjene fra Kristiansund Baseselskap AS. Gjennom et av sine eiendomsselskap, Vestbase Eiendom AS, blir NorSea med dette eneeier i det største eiendomsselskapet på Vestbase.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er en viktig strategisk beslutning fra vår side, og et klart signal om vår tro på virksomheten i Kristiansund. Denne satsingen styrker mulighetene for å videreutvikle Vestbases unike posisjon som regionens sentrum for maritime industrier i årene som kommer, sier John Stangeland, konsernsjef i NorSea.– NorSea har, foruten å drive base- og forsyningsaktiviteten på Vestbase, vært medeier i eiendommene og infrastrukturen her helt siden begynnelsen av 90-tallet. Dette har vært en god reise med lokale partnere, og når disse nå velger å trekke seg ut, benytter vi anledningen til å satse ytterligere for å understreke våre ambisjoner i regionen, sier Stangeland.

Gratulerer

NorSea sitt fokus på lokal verdiskapning, langsiktighet og styrking av aktiviteten i Kristiansund, settes også pris på av de lokale myndighetene.
– Først og fremst vil jeg gratulere NorSea med 100 prosent eierskap i Vikan Næringspark. NorSea har vært en veldig viktig aktør gjennom mange år for å bygge opp olje- og gassvirksomheten i Kristiansund. Jeg er veldig fornøyd med å høre at NorSea har store ambisjoner i Kristiansund også for årene som kommer. Både for å fortsatt være en god leverandør til olje- og gassbransjen, men at de samtidig ønsker å omstille basen til også å ta en posisjon i forhold til det grønne skiftet. Både jeg som ordfører og Kristiansund kommune ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med NorSea i årene framover, sier Kristiansunds ordfører Kjell Neergaard.
Eiendomsinvesteringen i Kristiansund understreker også NorSea sine langsiktige planer for å videreutvikle forsyningsbasen til en bredere og mer differensiert næringspark.– Dette er først og fremst en strategisk investering som skal legge til rette for en videre utvikling av Vestbase sin unike posisjon og plassering for å betjene olje- og gassnæringen i lang tid fremover, samtidig som vi vil utvikle infrastrukturen og tilrettelegge for andre maritime næringer og tilhørende serviceindustri, sier Alf Dahl, finansdirektør i NorSea og styreleder i NorSea Property AS – eiendomsdivisjonen i NorSea og eierselskapet til Vestbase Eiendom AS.– Vi snakker om et betydelig oppkjøp for NorSea – en transaksjon på flere hundre millioner kroner – men først og fremst en langsiktig investering som understreker vår vilje til å satse videre i Kristiansundsregionen i årene som kommer, fortsetter Dahl.

Har store ambisjoner

Langsiktigheten understrekes også av Øyvind Bjørnevik, CEO i NorSea Property.
– NorSea har store ambisjoner for Vestbase. Vi skal fortsette å være den gode leverandøren og samarbeidspartneren for olje- og gassindustrien vi har vært over flere tiår, samtidig som vi jobber aktivt for å omstille basen til å bli en bredere industripark med flere bein å stå på innen andre fremvoksende næringer. Sammen med våre eiere og andre partnere, utforsker vi forretningsmuligheter rundt bl.a. havvind, havrommet, hydrogen og marine mineraler på våre baser. Målet er at Vestbase om noen år skal ha betydelig virksomhet innen en rekke maritimt rettede industrier, og med dette oppkjøpet legger vi en viktig del av grunnlaget for å lykkes med en slik ambisjon. En slik videre utvikling av Vestbase til en attraktiv industripark for ulike næringer, vil bidra til å sikre fortsatt verdiskaping, arbeidsplasser og lokale ringvirkninger for nye generasjoner i flere tiår fremover, avslutter Bjørnevik.

Powered by Labrador CMS