Kartet viser tømmerkaienes lokalisering der det er gitt tilskudd i perioden 2012-2021. De grønne punktene viser siste tildelingsrunde.

35 millioner til tømmerkaier

Prosjekter i Åndalsnes, Mandal og i Sørfold kommune har fått tilskudd til oppgradering og bygging av tømmerkaier. 35 millioner kroner ble delt ut i denne tildelingen.

Publisert Sist oppdatert

Det er tildelt 15 millioner kroner til Øran tømmerkai i Åndalsnes i Rauma kommune, 11,5 millioner kroner til Strømsvika tømmerkai i Mandal i Lindesnes kommune, mens Salten Verk i Sørfold kommune har fått 8,5 millioner kroner.

Betydningsfulle

- Tømmerkaier har en betydningsfull rolle for kystskogbruket, sier seniorrådgiver Per Odd Rygg i Landbruksdirektoratet. Næringen er helt avhengig av å få transportert virket ut i markedet på en kostnadseffektiv måte. I vurderingen av tilskudd til tømmerkaier ser Landbruksdirektoratet blant annet på tilskuddsbehovet opp mot tømmervolumet som skal transporteres over kaia. Tilskuddsbehov reduseres for eksempel ved at skogbruket i mange tilfeller allierer seg med andre næringsinteresser og får en andel i en flerbrukskai. Landbruksdirektoratet gjør også en vurdering av alternative transportmetoder i det aktuelle området.

Koronaforsinkelse

- Det har vesentlig betydning for tilskuddstildelingen at man kommer raskt i med tømmerkaiprosjektet og at prosjektsøknaden er godtarbeidet, uttrykt Per Odd Rygg Landbruksdirektoratet hadde i denne runden en mindre sum tilskudd å tildele følge av forsinkelser i et prosjekt som tidligere har blitt tildelt. tilskuddsmidler. - Koronaen må ta litt av skylden her, kommenterer Rygg.

Mettet market

Siden ordningen ble etablert i 2012 har 30 kaier fått til sammen 379 millioner kroner i tilskudd. Markedet mettes og bør avta naturlig etterhvert som de gode prosjektene realiseres og kaier ferdigstilles langs hele kysten. – Det er viktig å ikke gi opp selv om man har søkt og fått avslag. Flere av prosjektene som ikke fikk tildelt tilskudd i år er gode prosjekter som kan søke igjen, søk Per Odd Rygg. Enkelte steder langs kysten vil det være nødvendig å uttransportere av tømmer fortsatt øke fremover.

Powered by Labrador CMS