Overføring av AIS-data fra skip til Kystverkets AIS-nettverk..

Viser sjøtrafikk i sanntid

I Kystverkets nye nettjeneste NAIS kan du følge sjøtrafikken i norske farvann i sanntid. Tjenesten gjør offisielle data fra Kystverkets nasjonale AIS-nettverk lettere tilgjengelig for alle.

‒ Med NAIS gjør Kystverket store deler av offentlige AIS-data mer tilgjengelig og brukervennlig. Dette bidrar til å styrke sjøsikkerheten og beredskapen til sjøs. Det er også helt i tråd med regjeringens politikk om å gjøre offentlige data mer tilgjengelig for vanlige folk, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

I tjenesten kan du følge trafikkbildet langs kysten og i norske havområder akkurat nå, søke på enkeltfartøy opptil en uke tilbake i tid, få værdata, og trykke på virtuelle symboler i kartet for å se detaljer om skjær og grunner. Du kan også laste ned sjøtrafikkdata som en åpen datastrøm for å utvikle nye digitale tjenester eller videreutvikle eksisterende systemer eller applikasjoner.

NAIS er utviklet av BarentsWatch for Kystverket. Tjenesten gir gratis tilgang til store deler av AIS-dataene som myndigheter i dag bruker for å ivareta sikkerhet, beredskap og miljø langs kysten og i norske havområder. AIS er et viktig myndighetsverktøy, men også nyttig for folk som har interesse for aktiviteter langs kysten.

‒ AIS er en viktig tjeneste for det maritime Norge, og brukes i dag bredt ‒ fra myndigheter innen søk og redning og beredskap til private aktører for verdiskaping og utvikling av nye kommersielle produkter. I NAIS gjør vi nå store deler av norske AIS-data mer tilgjengelig og brukervennlig for folk flest, sier kystdirektør Einar Vik Arset i Kystverket.

Tilbyr datastrøm

NAIS kan levere AIS-data i form av en ny og utbedret datastrøm, et API, der du ved hjelp av gratis programvare kan hente ut sanntids- og historiske data om fartøysposisjoner i norske sjøområder. Datastrømmen kan brukes til å presentere data om skipstrafikk i andre nettbaserte tjenester, eller i utviklingen av nye digitale produkter.

Store mengder sjøtrafikkdata

I NAIS kan du følge trafikkbildet langs kysten og i norske havområder akkurat nå.

I 2021 mottok Kystverket ca. fem milliarder AIS-meldinger fra skipsfarten i norske farvann. Dette er dynamiske og kontinuerlig oppdaterte data som viser oppdatert informasjon om skipsbevegelser, inkludert fartøyenes identitet, fart og kurs.

I norske farvann er det til enhver tid rundt 3000 fartøy som er pålagt å sende automatisk AIS-posisjonsdata. Meldingene sendes ca. hvert 10. sekund, og fanges opp av Kystverkets AIS-nettverk av nærmere 90 basestasjoner og fem satellitter.

NAIS viser sjøtrafikk i hele den norske økonomiske sone som strekker seg ut til 200 nautiske mil fra grunnlinjen, og Fiskerivernsonen ved Svalbard og vernesonen ved Jan Mayen. Av hensyn til personvern er data fra fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter unntatt.

Myndighetstjeneste for sikkerhet og beredskap

I Norge forvalter Kystverket det nasjonale AIS-nettverket som mottar AIS-meldinger fra skip i norske farvann. Disse automatiske meldingene videreformidles til andre myndigheter. Det nasjonale AIS-nettverket gir Kystverket og andre norske myndigheter en oppdatert og komplett oversikt av trafikkbildet langs kysten og i norske havområder, og er en viktig tjeneste i den nasjonale beredskapen.

NAIS skal videreutvikles og vil etter hvert få flere nye funksjonaliteter.

Tjenester som tilbys i NAIS, versjon 1.0:

  • Søk på fartøy i sanntid (identitet, fart og kurs)
  • Søk på fartøysbevegelser opptil en uke tilbake i tid
  • Se oppdaterte værdata
  • Bygg inn kartutsnitt på andre nettsider
  • Velg blant ulike kartbakgrunner
  • Filtrer på en eller flere nasjonaliteter
  • Klikk på symbol i kart for mer informasjon om skjær og grunner
  • Lag dine egne favorittlister og tidsintervaller for fartøy du ønsker å følge med på eller spore
  • Last ned en åpen datastrøm (API) for visning på andre nettsider eller til utvikling av egne produkter
  • Gratis tjeneste
Powered by Labrador CMS