Sjøsikkerhetsanalysen:

Været kan gi store utfordringer for sjøfarende langs kysten.

Hvilke forebyggende tiltak har effekt?

Kystverket har utarbeidet en ny analyse av sjøsikkerheten i norske farvann. Funnene viser at allerede igangsatte sjøsikkerhetstiltak vil ha god forebyggende effekt de nærmeste årene. Men skal vi sørge for å opprettholde nåværende sjøsikkerhetsnivå på lang sikt, samtidig som trafikken øker, må vi allerede nå begynne å planlegge for nye tiltak.

Publisert

Det tverrfaglige analysearbeidet spenner over temaene ulykker, årsaker, interessentrespons, trender, farlig last, virkningsanalyse, risikovurderinger og trafikkprognoser. Arbeidet har hatt som hensikt å dokumentere kunnskap om ulykker, årsakssammenhenger og virkningen av de ulike sjøsikkerhetstiltakene norske myndigheter råder over. Samtidig har vi vurdert sannsynligheten for ulykker i dag og i fremtiden.Analysen svarer på:

For å lese denne saken må du være abonnent

Get instant access to all content

Totalabonnement

945,-

KJØP

Digitalabonnement

945,-

KJØP

Powered by Labrador CMS