Wasa Dredging i aksjon med mudringslekterar ved Mortingbåen utanfor Florø i 2023..

Anleggsarbeid i innseglinga til Florø frå 1. juni

Kystverkets utdjupingsprosjekt Innsegling Florø startar opp 1. juni. Utbetringa av farleia skal auke framkoma i innseglinga, slik at fleire riggar kan anløpe Florø hamn

Publisert

For å auke sjøsikkerheita og framkoma inn til Florø, og redusere risikoen for grunnstøytingar og kollisjonar som i verste fall medfører tap av liv eller utslepp av olje eller andre miljøgifter i naturen, skal Kystverket fjerne fleire grunner i hovudfarleia til Florø i Vestland fylke. Ei ny navigasjonsinnretning blir også etablert i samband med tiltaket, samstundes som nokre av dagens navigasjonsinnretningar blir flytta for å passe til den nye seglingskorridoren.

For å lese denne saken må du være abonnent

Get instant access to all content

Totalabonnement

945,-

KJØP

Digitalabonnement

945,-

KJØP

Powered by Labrador CMS