Skipsfart og maritim sektor har vært viktig for Norge og norsk økonomi. Derfor kommer næringen til å spille ein viktig rolle når Norge skal ta i bruk enda flere lavutslippsferger. Det gjør at vi har et stort potensiale for verdiskaping og nye arbeidsplasser i norsk maritim sektor, sier statsminister Jonas Gahr Støre og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
Skipsfart og maritim sektor har vært viktig for Norge og norsk økonomi. Derfor kommer næringen til å spille ein viktig rolle når Norge skal ta i bruk enda flere lavutslippsferger. Det gjør at vi har et stort potensiale for verdiskaping og nye arbeidsplasser i norsk maritim sektor, sier statsminister Jonas Gahr Støre og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Ny fergekontrakt legger til rette for autonome ferger

– Fergesambandet mellom Lavik og Oppedal i Vestland fikk verdens første elektriske ferge i 2015. Nå ønsker vi å legge til rette for at sambandet skal få autonome ferger. Derfor lyser vi ut en utviklingskontrakt som skal se nærmere på digitalisering og autonomi. Her kan Norge ta plass i førersetet for utviklingen av noe som kommer til å bli hverdagen i fremtiden, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I den nye kontrakten vil det også være krav om at alle fergene skal være helelektriske. I tillegg til at det blir fire ferger på sambandet, mot tre i dag.

– Vi skal kutte norske utslipp med 55 prosent innen 2030. Da er vi avhengig å få med hele laget – og hele landet. Vi har hatt suksess med elbilpolitikken, men jeg mener vi ikke er i havn så lenge fjordene har dieselferger fulle av elbiler. Staten skal stille opp, men vi skal også stille krav der vi kan kutte utslipp, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Etter at verdens første elektriske ferge, MF "Ampere", ble satt i drift i 2015, er det i dag 80 elektriske ferger i Norge.

Norge utvikler maritim sektor

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for driftingen av fergene på riksveiene i Norge. De siste årene har etaten hentet inn mer kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til digitalisering og automatisering av fergene generelt, og sambandet E39 Lavik–Oppedal spesielt.

– Å gå foran i utvikling betyr endring. Det har vi gjort i Norge mange ganger, spesielt innenfor maritim teknologi. Jeg forstår at folk er urolig for arbeidsplassen sin, men dersom vi kan utvikle teknologien selv, kan det skape nye arbeidsplasser. Som et fergeland, er det naturlig at vi ser dit først, sier Nygård.

Norske verft har vært sentrale i utbyggingen av null- og lavutslippsferger. Siden 2010 har delen av slike ferger som er bygd ved norske verft vært høyere enn verdenssflåten sett under ett.

– Norske verft holder en sterk internasjonal posisjon innen bygging av offshorefartøy, ferger og snøggbåter. Skipsfart og maritim sektor har vært viktig for Norge og norsk økonomi. Derfor kommer næringen til å spille en viktig rolle når Norge skal ta i bruk enda flere lavutslippsferger. Det gjør at vi har et stort potensial for verdiskaping og nye arbeidsplasser i norsk maritim sektor, sier Støre.

Statens vegvesen vil følge opp utlysninge som skal gjelde etter at dagens kontrakt går ut i 2024.

Powered by Labrador CMS