Illustrasjonsfoto

Kartlegger behov for fremtidig ladeinfrastruktur i Borg havn

Borg Havn ønsker å skaffe seg bedre oversikt og kartlegger nå infrastrukturbehov for mindre elektriske fartøy gjennom en spørreundersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Havneselskapet har derfor henvendt seg til båteier eller andfe som har tilgang til bruk av båt i farvannet i Nedre Glomma og bedt disse svare på en undersøkelse slik at man skaffer en bedre oversikt over det ffremtidige behovet for ladeinfrastruktur for mindre båter og fartøy som fritidsbåter, fiskebåter og andre arbeidsbåter.

Dataene som innhentes vil brukes som underlag for analyser i prosjektet og resultatene vil presenteres på aggregert nivå i det videre arbeidet. Om man ønsker, kan man huke av for å få tilsendt resultater fra undersøkelsen i etterkant.

Svarfrist for undersøkelsen er 10. mai og undersøkelsen finnes ved å klikke HER

Powered by Labrador CMS