llustrasjon av dypvannskai i Mo i Rana.

Disse skal bygge ny dypvannskai i Mo i Rana 

Nå er avtale signert med hovedentreprenør i samarbeidsprosjektet Innseiling og dypvannskai Mo i Rana.

Publisert

– Vi er svært fornøyde med å kunne inngå denne kontrakten. Vest Betong har solid erfaring og gjennomføringsevne for denne typen arbeid. Eksempelvis har de nettopp ferdigstilt en 720 meter lang kai ved Flatholmen for Ålesund havn med et godt resultat, sier senioringeniør Martin Fransson fra Kystverket som leder samarbeidsprosjektet.

Totalt kom det inn åtte anbud i konkurransen, der Vest Betong hadde det beste tilbudet i forholdet mellom pris og kvalitet. Kontraktsverdien er på cirka 350 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Arbeidet starter i april, og skal etter planen være ferdigstilt sommeren 2026.

– Vi er veldig glade for å ha vunnet frem i en tøff konkurranse og ser nå frem til å få komme i gang med arbeidene her i Mo i Rana, sier Ronny Torsteinsbø, daglig leder i Vest Betong.

Samarbeidsprosjektet

«Innseiling og dypvannskai Mo i Rana» er et samarbeidsprosjekt mellom Kystverket og Rana kommune via kommunens selskap Dypvannskai AS. Prosjektet består av flere delprosjekter i Ranfjorden og Mo i Rana havn.

Kystverkets del av prosjektet omfatter å etablere nye navigasjonsmerker i farleden i Ranfjorden og å utdype foran Toranesterminalen, mens Rana kommune skal etablere en ny dypvannskai på Langneset ved Rana industriterminal.

– Prosjektet har stor betydning for hele Helgelandsregionen. Rana kommune er en av de største industrikommunene i Nord-Norge. Industribedrifter stiller økte krav til havnefasiliteter og farleden, og dette prosjektet gjør oss mer aktuell for etablering av ny industri i tillegg til at den allerede etablerte industrien får et løft når det gjelder logistikk over havn, sier Stig Frammarsvik, kommunaldirektør for tekniske tjenester i Rana kommune.

Samarbeidsavtale mellom Kystverket og Rana kommune ble inngått i 2023. Avtalen regulerer samarbeidet mellom stat og kommune og har vært en forutsetning for å kunne gjennomføre anskaffelsen og starte opp arbeidene.

– Sammen med kommunen sørger vi for en god prosjektgjennomføring. Prosjektet er viktig for å skape en tryggere, mer fremkommelig farled inn til Mo i Rana og en havn tilrettelagt for fremtiden, sier Jostein Moe, leder for utbyggingsavdelingen i Kystverket.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet så finner du det på kystverket.no/moirana/

Powered by Labrador CMS