Bestiller to nye skip

Elkem bestiller to klimavennlige skip for drift i Nordsjøen fra NCL og MPC Container Ships.

Publisert

Industrikonsernet har inngått avtale med NCL (North Sea Container Line AS) som vil leie inn to nye containerskip, som muliggjør karbonnøytral drift, fra MPC Container Ships, for å forbedre Elkems nordsjølogistikk ytterligere.

Med aktivering av bruk av grønn metanol som drivstoff, med høye sikkerhetsstandarder og støttet av sterke business case, vil de nye skipene muliggjøre høyere operasjonell effektivitet og mer klimavennlig transport i tråd med Elkems strategi. Avtalen vil ventelig også gjøre det mulig for NCL å bli den første containerskipsoperatøren i Norge til å sette metanoldrevne skip i drift. De to nybygde skipene vil erstatte tre av NCLs nåværende dieseldrevne fartøyer, som skal fases ut av drift. Skipene med hver sin kapasitet på 1300 TEU, eies av Oslo Børs-noterte MPC Container Ships ASA (MPCC) i samarbeid med Topeka MPC Maritime SOM.

Klar i 2024

Begge skipene forventes å være i drift fra andre halvdel av 2024. De nye skipene er også svært automatiserte, noe som muliggjør høyere effektivitet og funksjoner med flere nye sikkerhetstiltak for å eliminere risikoen for skade under operasjoner. - Elkems oppgave er å tilby avanserte materialløsninger som former en bedre og mer bærekraftig fremtid. Våre operasjoner krever en betydelig mengde transport på tvers av verdikjeden, inkludert sjøtransport som mest klima -vennlig transportmåte for bulkgods. Disse toppmoderne fartøyene vil ytterligere øke vår effektivitet gjennom økt kapasitet og kan potensielt kutte netto CO2-utslipp fra 45 til 100 prosent ved bruk av grønn metanol. Denne kontrakten med NCL og det innovative nybyggprosjektet med MPC Container Ships ASA er et godt eksempel på hvordan operasjonell fortreffelighet og bærekraft kan gå hånd i hånd, sier Elkems administrerende direktør, Helge Aasen.

Grønn metanol

Grønn metanol er et drivstoff som kommer fra fornybar elektrisitet og CO2 som fanges opp. Sammenlignet med konvensjonelle drivstoff, muliggjør det reduksjoner av karbondioksidutslipp til rundt null, reduserer nitrogenoksidutslipp med opptil 80 prosent, og eliminerer utslipp av svoveloksid og partikler. Elkem er en av NCLs eiere, med 40 prosent eierandel. Som en del av sitt klimaprosjekt porteføljen, utforsker Elkem også potensialet for å fange CO2 fra Elkems norske anlegg og omdanne dette til metanol for nedstrømsbruk.

- Vi i NCL jobber kontinuerlig med å gjøre sjøfrakt tryggere og mer effektiv og mer miljøvennlig. Dette er i tråd med vårt initiativ Sea Change, hvor vi tar sikte på å ta ledelsen i å gjøre hele industrien grønnere, raskere. Skipene, og partnerskapet med MPCC, vil øke betydelig mengde innovasjon og energisparingstiltak og er fullt forberedt på grønn overgang. Et nøkkelpoeng for oss er å gjøre det kostnadseffektivt for kundene, slik at vi gjør grønn frakt til det foretrukne valget. Denne avtalen med Elkem er et godt eksempel, sier administrerende direktør i NCL, Bente Hetland.

Støtte fra Enova og NOx-fondet

Administrerende direktør i MPC Container Ships ASA, Constantin Baack sier at de er glade for å utvide sin selektive flåtefornyelse med de to nybyggene i samarbeid med Elkem og NCL.

-Dette nybyggprosjektet er et bevis på hvor innovative prosjekter som tar for seg den viktige grønne omstillingen til den maritime næringen kan være utført på en måte at de også er økonomisk attraktive, dersom det er riktig partnere som slår seg sammen. Å kombinere NCLs regionale ekspertise og kompetanse og streben og engasjementet til Elkem og andre på lastsiden med MPCC unike gjennomføringsevner og inngående forståelse av intraregional handel og fartøysdesign, har vært grunnlaget for dette prosjektet.

Prosjektet er tildelt 13,7 millioner kroner av Enova og 60 millioner kroner fra NOx-fondet.

Elkem er blant verdens mest miljøvennlige produsenter av silisiumbaserte materialer. Selskapet annonserte nylig et klimaplan som beskriver hvordan de planlegger å utvikle sin virksomhet i tråd med formålet med Paris-avtalen om å begrense global oppvarming til godt under to grader. Selskapet har som mål å redusere totalen fossile utslipp med 28 prosent fra 2020 til 2031. Elkems langsiktige mål er netto nullutslipp innen 2050.

Powered by Labrador CMS