Forlenger Short Sea Promotion Centre Norway til ut 2027

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har besluttet å videreføre Short Sea Promotion Centre Norway (SPC-N) i en ny prosjektperiode 2023-2027 og innvilger Maritimt Forums søknad om å være vertskapsorganisasjon for SPC-N i perioden 2023-2027.

Publisert Sist oppdatert

- Sjøtransport er ikke bare den mest energieffektive transportformen, den er også den mest miljøvennlige. Dersom vi i større grad overfører alle typer gods fra vei til sjø vil det i stor grad bidra til å redusere utslipp, køer, ulykker og veislitasje. Det er derfor bra og viktig at NFD viderefører sin støtte til dette arbeidet, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

- Et mer velutviklet marked for innenriks godstransport på sjø, vil stimulere til utvikling av mer grønn skipsfartsteknologi. Derfor er satsingen på sjøveien et miljømessig kinderegg: Vi oppnår lavere nasjonale utslipp samtidig som vi bidrar vi til både norsk teknologiutvikling og verdiskaping, sier Engan.

Det er NFD og Kystverket som står for myndighetsbidraget som utgjør nesten halvparten av driftskostnadene, mens næringslivet står for resten av spleiselaget. I tilskuddsbrevet legger NFD vekt på at det særlig er viktig at SPC-N opprettholder og videreutvikler SPC-Ns webplattform, portalen for rutesøk Shortsea Schedules, samt nyhetsformidling, slik at oppdatert og relevant informasjon er tilgjengelig.

Videre legger NFD vekt på at SPC-N skal arbeide for å styrke og mobilisere næringens interesse for godsoverføring ved informasjonsdeling og skape møteplasser mellom rederier, vareeiere og logistikkaktører. SPC-N skal være en nøytral aktør. Det er videre viktig å styrke samarbeidet med øvrige lands SPC-er, og med sammenslutningen av europeiske SPCer, European Shortsea Network.

Det understrekes også at SPC-N er en viktig aktør for formidling av EUs initiativer på sjøtransportområdet.

Jørn Askvik som har vært daglig leder i SPC-N siden januar 2019, er i sitt engasjement for sjøveien opptatt av å utfordre noen etablerte oppfatninger:

Jørn Askvik.
Jørn Askvik.

- Kundebehovet er ikke båt, bil eller tog, men forutsigbar, effektiv og miljøvennlig transport. Godsoverføring handler i stor grad om å utfordre det etablerte. Det handler om å kapre kunder vi ikke har, kunder som får dekket sitt transportbehov i dag med løsninger de er godt fornøyd med, sier Askvik.

Rutedatabasen Shortsea Schedules har eksistert i flere år, men får nå snart ytterligere relevans for vareeiere som vurderer sjøtransport og intermodale transportkjeder. Rutedatabasen kommer i ny drakt og med nytt, forbedret innhold i løpet av tredje kvartal: https://www.shortseaschedules.

I tilskuddsbrevet peker også NFD på betydningen av vareeierundersøkelsen som nå er gjennomført to ganger i regi av SPC-N. Undersøkelsen har fremskaffet interessante opplysninger om sjøtransportens tilgjengelighet for ulike vareeiergrupper. Arbeidet med en tredje utgave starter til høsten.

Powered by Labrador CMS