In The Same Boat vil nå hente avfall etter strandrydding gratis i hele Nord-Norge.

Gratis henting av avfall fra strandrydding

For å senke terskelen mest mulig for frivillig strandrydding tilbyr In The Same Boat gratis henting av innsamlet plastforsøpling fra strandsonen i hele Nord-Norge.

Publisert

- De fleste synes det er både spennende og givende å rydde i strandsonen, men det er forståelig at det kan være vanskelig å få med seg avfallet til et godkjent mottak, sier Rolf-Ørjan Høgset, styreleder i In The Same Boat.
- På noen steder kan man rydde mange store sekker søppel på kort tid, og det er ikke så trivelig å fylle hverken fritidsbåt eller bil med søppel, forteller han.

Foreningen In The Same Boat er 100% dedikert kampen mot marin forsøpling. De viktigste virkemidlene er profesjonell strandrydding med hjelp fra langtids frivillige, og spredning av kunnskap og motivasjon i sosiale medier.

In The Same Boat håper at mange ønsker å bidra til å holde kysten ren, og stiller med arbeidsbåter og mannskap som kan kjøre inn marint avfall som er ryddet av frivillige. Forutsetningen for tjenesten er at ryddesekkene plasseres godt over flomålet slik at havet ikke får tak i dem igjen, og at depotet med sekker meldes inn med nøyaktig posisjon via In The Same Boats hjemmeside.

Tjenesten er finansiert av blant annet Handelens Miljøfond og av statens tilskuddsmidler mot marin forsøpling, som administreres av MARFO.

- Vi er takknemlige for at vi har fått uttelling fra de statlige midlene i år, selv om beløpet ble mindre enn det vi søkte om. Heldigvis synes befolkningen og næringslivet langs kysten at dette er en viktig tjeneste, og vi mottar mange bidrag, sier Høgset.

For å melde inn depot med ryddesekker for henting kan man gå direkte inn på nettadressen www.inthesameboat.eco/depot

- Det innsamlede avfallet blir levert til lokale avfallsmottak for forskriftsmessig behandling, forteller Høgset.
- I noen tilfeller sorterer vi også ut avfall som egner seg for materialgjenvinning og leverer det til Ogoori, som gir plasten nytt liv, legger han til.

Tjenesten med henting av marint avfall ryddet av frivillige ble første gang lansert i 2019 i Nordland. Siden den gang har det blitt hentet inn ca. 800 depot fra frivillige aksjoner i Nordland.

- Det var noe lavere aktivitet i corona-årene, men vi håper at det tar seg opp igjen nå i 2023. Det har kommet inn mye "nytt" avfall på strendene, så det er nødvendig med vedlikehold, avslutter Rolf-Ørjan Høgset.

Powered by Labrador CMS