Longyearbyen

Vareførselskontroll på Svalbard

Med hjemmel i en nylig vedtatt bestemmelse i Tolloven, har Finansdepartementet fastsatt en forskrift som gir Tolletaten myndighet til å drive kontroll med vareførselen på Svalbard.

Publisert

Kontroll med vareførselen er viktig blant annet for å hindre grensekryssende kriminalitet og for å sikre oppfyllelsen av Norges internasjonale forpliktelser, herunder hindre at Svalbard brukes til omgåelse av sanksjons- og eksportkontrollregelverket.


– At vi nå får tilstedeværelse av Tolletaten på Svalbard, er viktig for å hindre grensekryssende kriminalitet og å overholde våre internasjonale forpliktelser. Sammen med innføringen av kontroll av reisende til og fra Svalbard, vil dette styrke norske myndigheters mulighet til å føre kontroll på øygruppen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.


Eget tollområde

Svalbard etableres nå som et eget tollområde, noe som innebærer at Tolletaten fortsatt kan kontrollere vareførselen mellom fastlandet og Svalbard. Det vil ikke være plikt til å svare toll eller innførselsavgifter for varer som føres inn til eller ut fra Svalbard tollområde. Det innføres i denne omgang heller ikke plikter som varslings- melde- og fremleggelsesplikt for varer ved ankomst til og avreise fra Svalbard. Varer som skal til og fra Svalbard, skal ikke tollbehandles.

I lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står i, har det hastet med å få kontroll med varer som føres inn til og ut fra Svalbard, og ordningen er kommet på plass på svært kort tid. Det vil derfor kunne være praktiske forhold rundt vareførselskontrollen som ikke er endelig avklart når Tolletaten starter sin virksomhet på Svalbard. Slike spørsmål vil avklares i nær dialog med Sysselmesteren og andre relevante aktører.
6. mai trådte også forskrift om kontroll av reisende til og fra Svalbard i kraft. Denne gir Sysselmesteren mulighet til å foreta ID-kontroll av personer som reiser til eller fra Svalbard med fly og båt.

Powered by Labrador CMS