Går rettens vei

Havila Kystruten går til rettslige skritt for å bli eier av kystruteskipet "Havila Capella", og for å sikre sine interesser i skipene som er under bygging.

Publisert

Siden 12. april har "Havila Capella" ligget til kai i Bergen, etter at forsikringsselskapene terminerte skipets forsikringer grunnet sanksjoner mot russiske interesser.


Langtidsfinansieringen med GTLK Asia av skipet er finansiell leasing hvor lånedokumentasjonen gir Havila Kystruten alle rettigheter og alt ansvar for drift av skipet som om skipet var heleid av Havila Kystruten. Selskapet har en kjøpsrett fra leasingselskapet to år etter levering og en kjøpsforpliktelse ved utløpet av kontrakten med Samferdselsdepartementet. GTLK ble 8. april ført opp på EUs liste over sanksjonerte selskaper som følge av Russlands krigføring mot Ukraina.26. april fikk rederiet dispensasjon fra Utenriksdepartementet for å drifte skipet i seks måneder. I forlengelsen av dispensasjonen tok ikke UD stilling til dispensasjon som gjelder forsikringsstillelse av skipet. Denne måtte søkes spesifikt av forsikringsleverandør, og den søknaden ble avslått 9. mai. I perioden har Havila Kystruten jobbet med kortsiktige løsninger for å få skipet tilbake i drift, samtidig som det er jobbet med løsninger for eierskifte av skipet.Denne uken meldte Havila Kystruten inn sak «The High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, Commercial Court (QBD)» i London for å tvinge frem et eierskifte av skipet.

- Det er viktig for oss å få overtatt eierskapet på "Havila Capella". Vi har prøvd å finne en løsning med GTLK Asia, men den eneste løsningen de har fremmet er å innbetale skyldig beløp. Det vil være ulovlig for oss å utbetale skyldig beløp til et sanksjonert selskap. Vi ønsker å gjøre opp ved å betale inn det beløpet vi er skyldig GLTK Asia til en sperret konto. Beløpet vil bli utbetalt til GTLK Asia når sanksjonene oppheves, sier administrerende direktør Bent Martini i Havila Kystruten.
- Vi har heller ikke møtt veldig stor vilje hos vår finansieringspartner for å finne en minnelig løsning. Derfor velger vi nå å gå til rettslige skritt for å kreve eierskifte.

Kontinuerlig jakt på løsning

Havila Kystruten has vært i kontinuerlig dialog med flere departementer i Norge for å finne en midlertidig løsning for å kunne operere skipet i ruten langs kysten som selskapet er forpliktet til i henhold til kontrakt med Samferdselsdepartementet. Så lang er det ikke kommet fram til noen politisk løsning.

Om Havila Kystruten lykkes med rettslige skritt, vil "Havila Capella" bli satt tilbake i drift.
- Et gjennomslag for eierskiftet vil løse utfordringene vi står i slik at Havila Capella får fullverdig forsikring og kan gå inn i rute igjen langs norskekysten. Det vil bety mye for oss økonomisk å få skipet i rute igjen, men ikke minst betyr det også mye for kystsamfunnene og norsk reiseliv, sier Martini.
GTLK Asia står som formell eier av skipet etter finansieringsløsningen som ble valgt i 2019, nesten tre år før den tragiske russiske invasjonen av Ukraina. Dette var en såkalt «sale and lease back»-finansiering, som gjorde at Havila Capella ble overdratt til leasingselskapet, samtidig som de leide skipet tilbake til Havila Kystruten.
- I avtalen har vi kjøpsplikt på skipet etter 10 år, samtidig som vi har rett til å kjøpe det tilbake i løpet av kontraktsperioden. Samtidig forutsetter denne typen avtale at Havila Kystruten innehar alt øvrig ansvar på skipet, slik at det reelle reder- og eierforholdet ligger hos vårt rederi. Den finansielle løsningen innebærer også at Havila Capella er balanseført som eiet av Havila Kystruten og også skattemessig hjemmehørende i Norge, forklarer Martini.


Refinansiering

Rederiet jobber parallelt med å refinansiere hele flåten.
- Innløsning av vår gjeld til GTLK er avhengig av at vi lykkes med den pågående refinansieringen av skipene våre, både de som er levert fra verftet og de skipene som er under bygging.
- De rettslige skrittene som er tatt inkluderer krav for å sikre selskapets interesser i skip under bygging ved Tersan-verftet. Vi har i dag, 16. juni 2022, mottatt en kjennelse fra engelsk rett som fastslår at ingen aktivitet eller transaksjon kan gjennomføres knyttet til de to skipene under bygging uten godkjennelse av Havila Kystruten.
Det er ventet en avklaring fra engelsk rett vedrørende Havila Capella innen rimelig tid.

Begjærer tvangsbruk og arrest

16. juni ble det innlevert en begjæring til Hordaland Tingrett om midlertidig arrest og tvangsbruk av Havila Capella.

- En begjæring om midlertidig arrest i og bruksrett av Havila Capella gjør det mulig å forsikre skipet i navnet til Havila Kystruten i påvente av at vi kan overta eierskapet, avslutter Martini.

Powered by Labrador CMS