Utbygging av Hitra Kysthavn har blitt vedtatt, og arbeidet er igangsatt.

Igangsetter stort havneutviklingsprosjekt på Hitra

Første fase av utviklingen av Hitra Kysthavn på Jøsnøya ble ferdigstilt i 2013. I 2023 trådte Hitra kommune inn som eier i Trondheim Havn IKS som den 14.eierkommunen. Nå skal Trondheim Havn og Hitra kommune samarbeide om en stor videreutvikling av havna.

Publisert

Prosjektet skal realisere 132.000 m2 (132 mål) nytt areal for havne- og industriformål med tilhørende infrastruktur og ny adkomstvei.
Det totale havneområdet vil dermed utgjøre ca 170.000 m2 (170 mål) etter utvidelsen. Dette gjør prosjektet til et av tidenes største havneutviklingsprosjekt i Trøndelag.

Eierskapet til prosjektet er lagt inn i et nyetablert selskap, Jøsnøya Eiendom AS. Entreprisekontrakten for arbeidene ble nylig tildelt Hitra Anleggsservice AS og arbeidene med lokalt masseuttak og utfylling i sjø er allerede igangsatt. Prosjektet planlegges ferdigstilt i slutten av 2025.

Utbygging av Hitra Kysthavn har blitt vedtatt. Havnedirektør Knut Thomas Kusslid (til venstre) sammen med ordfører John Lernes og kommunedirektør Ingjerd Astad.

-Dette er et viktig regionalt havneprosjekt, sier havnedirektør Knut Thomas Kusslid i Trondheim Havn.
Hitra Kysthavn ligger strategisk lokalisert både i forhold til skipstrafikken i Trondheimsfjorden og langs norske-kysten. I tillegg ligger havnen sentralt plassert ift havbruksnæringen på både Hitra og Frøya, en næring som er i sterk vekst og utvikling. Fremtidens skipstrafikk og industri vil være utslippsfri og i økende grad sirkulær. Hitra Kysthavn skal bidra til denne utviklingen og vil bli et viktig regionalt grønt knutepunkt for energi, sirkulære industriaktører, gods og miljøvennlig skips- og landtransport. I tillegg vil havna kunne bli aktuell i en nasjonal beredskapssammenheng.

-Det gode samarbeidet med Hitra kommune har vært avgjørende for at prosjektet nå realiseres, sier havnedirektøren som roser administrasjonen og politikerne i kommunen. Sammen har vi evnet å finne gode og balanserte løsninger både ift prosjektering, tomt, prosjektgjennomføring, drift, eierskap og finansiering drevet frem av en felles visjon og et felles målbilde, sier Kusslid.

En stor milepæl for Hitra kommune

- Det er svært gledelig at utviklingsprosjektet nå igangsettes, en stor milepæl sier ordfører John Lernes.
Satsingen på Hitra Industripark og Hitra Kysthavn har vært blant kommunens viktigste satsinger helt siden oppstarten i 2009. Det er allerede investert milliardbeløp i offentlig infrastruktur og fabrikketableringene til Lerøy, Mowi og Bewi på Hitra Industripark. Vi registrerer også interesse i næringslivet for de gjenstående næringstomtene i industriparken.
Havneutvidelsen av Hitra Kysthavn som nå igangsettes vil forsterke hele områdets attraktivitet og styrke vilkårene for miljøvennlig sjøtransport, sirkulære verdikjeder og relatert logistikk, sier ordfører Lernes.

Kommunedirektør Ingjerd Astad fremhever også samarbeidet med Trondheim Havn. -Havneselskapet har på kort tid demonstrert både evne og vilje til å bidra med løsninger for at det store prosjektet nå kan realiseres. De er fremoverlente og utålmodig, akkurat som oss, sier Astad. Hitra er ledende innenfor havbruk – vi går foran! Et framoverlent havneselskap er helt avgjørende for at både Hitra, regionen og nasjonen skal lykkes med videre vekst. Havneselskapet har nylig etablert både nytt kontor og fått på plass første ansatt og lokasjonsleder som skal ivareta havneselskapet i det daglige opp mot næringslivet på både Hitra og Frøya. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier kommunedirektøren.

Powered by Labrador CMS