Rydder sjøbunnen

Fjerning av gamle fenderdekk fra sjøbunnen er ett av tiltakene i Kristiansund og Nordmøre Havns nye plan for miljø og bærekraft. 135 dekk er de siste dagene hentet opp fra bunnen langs Vågekaia. Mange av de vil leve videre ved andre kaier.

Publisert

– Gamle fenderdekk på sjøbunn er en form for marin forsøpling som vi må ta på alvor. Som havneeier tar vi nå ansvar for å fjerne og håndtere dekk som har havnet på sjøen. Dette vil bidra til mindre mikroplast i sjøen, og i tillegg kan vi gjenbruke mange av dekkene, sier havnekaptein Geir Kjønnøy i Kristiansund og Nordmøre Havn (KNH).

Arbeidet med opprensking av sjøbunn i indre havn inngår som en del av havneselskapets nylig vedtatte plan for miljø og bærekraft. Tiltaket støtter opp under FNs bærekraftsmål nummer 14 Livet i havet. At dekkene renskes og gjenbrukes understøtter bærekraftsmål nummer 12 om ansvarlig forbruk.
KNH har definert åtte ulike områder der man vil gjøre en spesiell innsats i perioden som kommer.

Du kan lese hele planen her.

Det er eSEA-selskapet OceanFront som har fått oppdraget med å rydde bunnen langs Vågekaia. Med sitt konsept Natural Seabed ønsker de å etablere seg som en ledende aktør innen opprydding av forurenset sjøbunn.

– Vi har akkurat plukket opp dekk nummer 135. I tillegg har vi fisket opp to sykler og metervis med trosser, sier teknisk sjef Georg Stranden i OceanFront, som sammen med kollega Ole Torp har jobbet om bord på mudderfartøyet «Salsa» langs Vågekaia de siste dagene.

Subscribe for full access

Get instant access to all content

Week

28 kr

4 kr per day

Buy now

Month

99 kr

3,33 kr per day

Buy now

3 months

249 kr

2,77 kr per day

Buy now

6 months

449 kr

2,49 kr per day

Buy now

Powered by Labrador CMS