Havnedirektør Jan Fredrik Jonas i Larvik Havn.

- En viktig milepæl for Larvik Havn

I Larvik Havn er man glade for at prosjektet nå igjen går på skinner.

Publisert

- Tilrettelegging av infrastruktur for lokalt næringsliv og reduksjon av utslipp og reduksjon av tungtransport er en sentral oppgave for Larvik Havn. Etter flere år med planlegging er endelig jernbaneterminalen tilknyttet Larvik havn en realitet. Nå kan vi tilby en effektiv og miljøvennlig jernbaneløsning, slik at vareeier effektivt kan flytte sitt gods fra vei til sjø og bane, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.
Han poengterer at dette er en stor dag for alle involverte aktører.
- Og en viktig milepæl som er nådd for oss i Larvik Havn, sier Jonas.

Også daglig leder i Greencarrier Shipping & Logistics AS, Gerdt Meyer, gleder seg.
- Vi har de siste årene hatt en betydelig vekst av gods på bane, både som overføring fra veitransport nasjonalt og internasjonalt, men også utviklet nye kombinasjoner hvor vi bruker jernbane i kombinasjon med sjøfrakt. Dette er både en strategisk retning vi har valgt å ta, samtidig som vi opplever økt etterspørsel fra våre kunder for denne type intermodale transportløsninger, sier Gerdt Meyer.

Powered by Labrador CMS