Oslo Havn KF var svært lønnsom i 2022.

Rekordinntekter i Oslo Havn KF

Havnedriften i Oslo ble mer lønnsom i 2022. En årsak til rekordinntekten er at Oslo Havn gradvis har økt prisene for å nærme seg riktig markedsnivå, samtidig som både gods- og passasjervolumet nærmer seg tallene før pandemien.

Publisert

Nå har Oslo Havn lagt frem årsberetningen for 2022. Den viser at driftsinntektene ble på kr 448,6 millioner, en økning på hele 27,4 prosent fra 2021. Brutto driftsresultat endte på kr 96,7 millioner. Driftsresultatet er avsatt på et disposisjonsfond for fremtidige investeringer. For å nå målene i strategiplanen skal Oslo Havn i fremtiden gjøre store investeringer, blant annet i oppgradering av kaianlegg, en fremtidig utenriksfergeterminal og tiltak for å kutte skadelige klimagass og miljøutslipp.

For å lese denne saken må du være abonnent

Get instant access to all content

Totalabonnement

945,-

KJØP

Digitalabonnement

945,-

KJØP

Powered by Labrador CMS